SAMFERDSEL

Privat utbygger føler seg motarbeidet av Bane Nor og Jernbanedirektoratet

På Kopstad i Horten kommune er det planer som skal bidra til å flytte gods fra vei til bane. Uenighet og forskjellige virkelighetsoppfatning mellom den private utbyggeren og myndighetene bremser prosjektet.

Slik, liggende mellom de nye dobbeltsporene og E18 på Østsiden av terminalen kan en godsterminal på Kopstad se ut - om partene blir enige.
Slik, liggende mellom de nye dobbeltsporene og E18 på Østsiden av terminalen kan en godsterminal på Kopstad se ut - om partene blir enige. Illustrasjon: Oslofjord Logistikk AS
5. mai 2021 - 12:17 | Endret 6. mai 2021 - 18:22

Området i Horten ble regulert for godsterminal i 2012. Tomten er planert og klargjort, blant annet med masser fra byggingen av Holmestrandtunnelen. Nå butter det imot. Initiativtagerne mener de motarbeides av Bane Nor og Jernbanedirektoratet, som begge avviser anklagene. Bane Nor er ikke overbevist om at de private planene holder vann.