LANG LEVETID: BP har installert sanntids seismikk på Valhall-feltet for optimal utvinning av reservoaret. Utvinnbare reserver er mangedoblet siden starten. I dag er driften forlenget til minimum 2028. FOTO: BP (Bilde: BP)

Pris til BP

Det er arbeidet med sanntids seismikk som ligger til grunn for pristildelingen.

BP har lagt ut 9500 seismiske sensorer og mer en 120 km med kabel over Vallhall-reservoarene. Området som dekkes er på 35 km2.

Formålet med denne enorme datainnsamlingen er å lytte til utviklingen i reservoaret kontinuerlig slik at det kan tømmes på en optimal måte.

Teknikken kalles for 4D seismikk, hvor BP får et bilde i 3D av reservoaret kombinert med tidsfaktoren.

OD har stor tro på at metoden vil kunne ha potensial på mange andre felt, både i og utenfor Norge, heter det i juryens begrunnelse.