DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Presis Vegdrift skal ta seg av riksveiene på Sunnmøre og i indre Romsdal

Fra og med september skal Presis Vegdrift drifte over 360 kilometer med riksvei i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma.

Eivind Iden i Presis Vegdrift. Bildet er tatt da konsernet overtok en annen driftskontrakt for Vegvesenet for et par år siden.
Eivind Iden i Presis Vegdrift. Bildet er tatt da konsernet overtok en annen driftskontrakt for Vegvesenet for et par år siden. Foto: Bjørn Olav Amundsen
19. mai 2023 - 07:49

Kontrakten mellom Statens vegvesen og Presis Vegdrift ble signert 16. mai. Det er en kontrakt på over en halv milliard kroner.

Tre andre entreprenører var også interessert i oppdraget.

Erfaren entreprenør i nytt område

– Presis Vegdrift er en erfaren entreprenør som har mange driftskontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommunene, men som blir et nytt bekjentskap i Midt-Norge. Det er spennende med en ny entreprenør for denne kontrakten og vi ser fram til et godt samarbeid, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i en pressemelding.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene. Statens vegvesen har i tillegg kontinuerlig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Variert og viktig kontrakt

Geografien i kontraktsområdet varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund.

Kart over området for denne kontrakten. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Kart over området for denne kontrakten. Illustrasjon:  Statens vegvesen

– Det er av avgjørende betydning at vi har god, sikker og forutsigbar drift av riksveiene i dette området. Det er viktig for nærmiljø, privattrafikanter og næringstransportene. I kontrakten inngår drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunnelløp og bruer. Å ta vare på det vi har av veinett er en svært viktig oppgave, sier Rotlid i meldingen.

ÅDT på strekningene varierer fra 2000 til 26.000. Den totale lengden på 362 kilometer riksvei er fordelt på cirka 308 kilometer riksvei og 54 kilometer gang- og sykkelveg.

E136 Stuguflåten-Dombås kan bli med

I kontrakten ligger det en opsjon med mulighet for innløsning i 2024, som kan føre til at strekningen E136 mellom Stuguflåten og Dombås kan bli del av kontrakten. Det er en riksveistrekning på 104 kilometer, hvorav 43 kilometer er gang- og sykkelvei.

– Om denne strekningen blir del av kontrakten vil den omfatte en totallengde på cirka 466 kilometer, sier Rotlid.

Krav til miljø og bærekraft

Denne kontrakten har som alle nye driftskontrakter til Statens vegvesen krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk.

– Vi setter krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdalen for å begrense saltbruken langs drikkevannskilden Brusdalsvannet på strekninga E39 fra Digernes til Moa. I tillegg skal det være utslippsfrie kjøretøy for feiing på gang- og sykkelveier, og på deler av gang- og sykkelveiene i vinterdriften på strekninga Ålesund til Moa, sier han.

Presis Vegdrift betjener 24 vedlikeholdskontrakter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

Veimerking RV3 Østerdalen, nov. 2021
Les også

To nye kontrakter for merking av riksveier

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.