Posten kutter it-leverandører

KUTTER: Posten skal skrelle antall it-leverandører ned fra 150 til et fåtall.
KUTTER: Posten skal skrelle antall it-leverandører ned fra 150 til et fåtall. (Bilde: Colourbox)
  • IT

Posten Norge skal samle alle sine it-kontrakter hos noen få leverandører.

Konsernet har i dag mer enn 200 ulike it-kontrakter fra 150 forskjellige leverandører.

Når disse kontraktene nå skal samles på færre hender, satser Posten på at dette skal gi bedre og billigere it-drift.

Rydder på ett år

Allerede i løpet av første kvartal neste år skal alle de gamle kontraktene være avsluttet og ersattet med nye avtaler med langt færre it-leverandører.

den eksakte verdien er ikke klar, men i en pressemelding kommer det frem at det dreier seg om flere milliarder kroner.

Hele Norden

– Vi ønsker at it skal legge bedre til rette for konsernets strategi om å bli et integrert nordisk post- og logistikkonsern. Reduserte driftskostnader vil gjøre det mulig å utvikle ny funksjonalitet som er viktig for å skape konkurransefortrinn, sier prosjektansvarlig Sven Langerak i Posten Norge.

Posten lanserer "e-post"

Anbudene starter nå

Det arbeides nå med å prekvalifisere leverandører før anbudskonkurransene utlyses i løpet av året.

Kontraktene skal være inngått i første kvartal neste år, og skal settes i verk i løpet av 2014.

Ny plattform i 2015

Året etter er det forventet at en ny it-plattform skal gi vesentlige innsparinger i forhold til 2011.

Kontraktene vil omfatte Posten og Brings virksomhet i hele Norden, inkludert heleide datterselskaper.

Mer om post:

Halvdansk e-konkurrent

Nasjonal postkasse i Altinn

Sender pasientlister på diskett

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå