KRAFT

Politikerne skal tidligere inn i nettutbyggingene

RASKERE BEHANDLING: Endringene i konsesjonssystemet vil gi raskere saksbehandling, lover energiminister Ola Borten Moe (Sp).
RASKERE BEHANDLING: Endringene i konsesjonssystemet vil gi raskere saksbehandling, lover energiminister Ola Borten Moe (Sp). Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind Lie
2. mars 2012 - 15:27

I dag la energiminister Ola Borten Moe (Sp) fram stortingsmeldingen om regjeringens politikk for utbygging av strømnettet.

Meldingen slår i stor grad fast det som allerede er blitt praksis, for eksempel at høyspentnettet i hovedsak skal bygges som luftlinjer, og at staten ikke skal trenge å betale økonomisk kompensasjon til kommuner som berøres av utbyggingene.

Les også: Bellona: – Kø, vi står i kø

Tidligere inn

Den største nyheten i meldingen er endringer i konsesjonssystemet.

Fram til nå har fagfolkene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet vedtak som første instans, som så er blitt klaget inn til politisk behandling i OED.

Energiminister Ola Borten Moe har imidlertid ikke vært fornøyd med hvordan dette systemet. Blant annet har han sett seg lei på at spørsmål som om det hele tatt er behov for en ny kraftlinje, skal måtte behandles på nytt sent i prosessen, når den er til ankebehandling i OED.

Derfor foreslås det i nettmeldingen at politikerne i en tidlig fase av nettprosjektet skal avklare om det i det hele tatt er behov for linjen.

Les også: Esa refser norsk rolleblanding

Ekstern kvalitetssikring

Regjeringen vil derfor innføre en ordning hvor nettselskapet i store kraftledningssaker oversender konseptvalgutredningen til OED for uttalelse etter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring, men før saken meldes til NVE.

Den eksterne kvalitetssikringen, som også er ny, skal gjennomføres av andre enn NVE.

Behovsvurderingen, konseptvalget og rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen skal legges ut på åpen høring på departementets hjemmeside.

Med bakgrunn i dette, vil departementet gi en offentlig uttalelse til behovet for ledningen og en anbefaling av hvilket konsept nettselskapet bør gå videre med i konsesjonsprosessen.

Les også: Frykter å krasje i kraftspenn

Prinsipielle spørsmål

Men dette vil være så tidlig i prosessen at det ikke er vurdert konsekvenser for miljø og samfunn av de forskjellige traséløsningene. Departementets uttalelse vil derfor kun omfatte overordnede, prinsipielle spørsmål. Uttalelsen kan ikke påklages.

Deretter er det opp til nettselskapet å videreutvikle konseptet, og involvere kommuner og andre som har kunnskap om lokale forhold.

Les også: – Måneskinnsturer blir som å vandre i et industriområde

Innstilling

Senere i prosessen skal NVE utarbeide innstilling til departementet, men uten å fatte noe formelt vedtak. Dermed faller klageretten bort.

Hensynet til dem de som i dag ville vært klageberettigede, ivaretas imidlertid bra, mener energiministeren.

For NVE skal fremdeles gjøre hovedbehandlingen av de større kraftledningssakene med samme saksbehandling, folkemøter og høring som for et vedtak, selv om de istedenfor å fatte vedtak nå skal avgi en innstilling.

Les også: OED overkjører NVEs Lyse-vedtak

Politiske avveininger

Departementet skal så begrense seg til å vurdere de sidene av sakene hvor politiske avveininger kan gjenstå, og se på eventuelle endrede forutsetninger.

Departementet skal deretter sende NVEs innstilling på en ny høring og avholde møter og foreta befaring på vanlig måte i de berørte kommunene.

Departementet vil be om tilleggsutredninger hvis saken ikke er blitt tilstrekkelig belyst.

Les også: Vil ha 78 prosent skattefradrag

Kritisk

Administrerende direktør Oluf Ulseth i bransjeorganisasjonen Energi Norge mener mye er bra med nettmeldingen som kom i dag. Men han er skeptisk til endringene i konsesjonspraksisen.

– Her blir det to politiske behandlinger istedenfor én. Jeg stiller spørsmål ved om dette vil få ned saksbehandlingstiden, sier han til Teknisk Ukeblad.

– All behandling i regjeringen er kompleks, med store prosesser, på tvers av departementer og partier, utdyper han.

Han minner om at Energi Norge har vært kritisk til unødvendig dobbeltarbeid, ved at OED og Miljøverndepartementet gjentar de samme undersøkelsene som NVE allerede har gjennomført. Han mener det fremdeles ser ut til at OED fremdeles vil måtte gjøre om igjen det NVE allerede har gjort.

– Vi er litt skuffet over at det ser ut til at det fortsatt vil være mye dobbeltarbeid, sier Ulseth.

Les også: – Strømprisen like viktig som bensinprisen i USA

Bra med tidlig runde

Energiministeren sier til Teknisk Ukeblad at de foreslåtte endringene er et resultat både av prosessene i forbindelse med kraftlinjen Sima-Samnanger og andre store saker, og av behovet for å få realisert mange nye nettinvesteringer de neste tiårene.

– Jeg tror det er bedre for alle at man tidlig får en runde på behov og prinsippavklaringer, og at man etterpå, hvis man velger å gå videre med prosjektet, får en runde som utelukkende dreier seg om hvordan man skal få fram prosjektet på en best mulig måte og avveie ulike hensyn. Dette mener jeg er en god og logisk måte å gjøre det på, sier Moe til Teknisk Ukeblad.

– Så dette vil gi raskere konsesjonsbehandling?

– Ja, uten tvil. I tillegg vil det gjøre prosessene mer demokratisk, og sikre en bred regional forankring, sier Moe.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.