BYGG

Politiet vil samle regjeringskvartalet

HØYT: Her er både høyblokka og Y-blokka borte og erstattet med fire nye høye bygninger. Langs Grubbegata er det kommet fem nye bygg.
HØYT: Her er både høyblokka og Y-blokka borte og erstattet med fire nye høye bygninger. Langs Grubbegata er det kommet fem nye bygg. Bilde: Asplan Viak
Joachim Seehusen
27. jan. 2012 - 16:37

Fakta om de skadde byggene:

  • H-blokka, eller høyblokka: 15 966 m² BTA. over bakken, ca. 370 arbeidsplasser
  • Y-blokka: 12 070 m² BTA. over bakken, ca. 340 ansatte
  • R4: 12 540 m² BTA. over bakken, ca. 410 arbeidsplasser
  • S-blokka: 9 133 m² BTA. over bakken, ca. 330 arbeidsplasser
  • Totalt: 49 709 m² BTA. over bakken, ca. 1450 arbeidsplasser


Etter 22. juli er departementene spredt på 12 forskjellige adresser.

I vurderingene som til nå har vært gjort har et alternativ vært å spre departementene permanent, hovedgrunnen har vært økt sikkerhet. Det er nå forlatt.

Les også: Utsetter beslutningen om regjeringskvartalet

Politiets råd

Nå har politiet lagt frem en vurdering der konklusjonen er gjort ugradert.

Den peker krystallklart mot et samlet regjeringskvartal. I et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skriver politidirektør Vidar Refvik at:

"Slik trusselbildet framstår i dag er det imidlertid flere praktiske fordeler med samlokalisering av departementene knyttet til sikkerhetsarbeidet, og totalt sett vurderes det at en samlet løsning er å anbefale. Dette vil gi mulighet for robuste og ensartete sikkerhetstiltak forutsatt at grunnsikringern, som for eksempel trafikkregulering for å skape avstand, er innfridd."

TU-undersøkelse:

BEVARER: I dette forslaget er både høyblokka og Y-blokka bevart. I tillegg er det ført opp et nytt høyhus der S-blokka står og ytterligere fire bygg langs Grubbegata.
BEVARER: I dette forslaget er både høyblokka og Y-blokka bevart. I tillegg er det ført opp et nytt høyhus der S-blokka står og ytterligere fire bygg langs Grubbegata.

Aasruds syn

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud som er ansvarlig for byggene fra regjeringens side er heller ikke veldig begeistret for tanken om å spre departementene mer enn høyst nødvendig.

På en pressekonferanse i går gjorde hun det klart at hun også vil se på en løsning der både Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet flytter til dagens regjeringskvartal.

Hvis så skjer er det kun Forsvarsdepartementet som blir lokalisert utenfor. Det er lokalisert på Akershus festning.

Rigmor Aasrud pekte flere ganger på reisetid og hvor upraktisk det vil bli med departementene spredt rundt om i byen.

Riksantikvaren: Krever at høyblokka fredes

Skisser

Asplan Viak er engasjert av departementet til å se på mulige alternativer, deriblant også spredt lokalisering.

I sin rapport skriver Asplan Viak at mulige alternative tomter er Vestbanen/A1-tomten, Myntgatekvartalet i kvadraturen og Akershus festning.

Hver av tomtene gir plass til i overkant av 30 000 m² kontorareal. Asplan Viak skriver i sin rapport at:

"Med unntak av A1-tomta utløser alternativene store usikkerhetsmoment grunnet vernehensyn. Videre antas det at spredt lokalisering ikke er en optimal løsning for departementenes behov for samhandling og organisatorisk fleksibilitet."

Britiske rådgivere: Britiske rådgivere: Slik bør regjeringskvartalet sikres

SMULTRING: I dette forslaget er både høyblokka og Y-blokka fjernet. Det er plassert et stort sirkulært bygg mellom Deichmanske bibliotek og Finansdepartementet og fem mindre bygg langs Grubbegaten.
SMULTRING: I dette forslaget er både høyblokka og Y-blokka fjernet. Det er plassert et stort sirkulært bygg mellom Deichmanske bibliotek og Finansdepartementet og fem mindre bygg langs Grubbegaten.

Ni alternativer

Til sammen har Asplan Viak vurdert ni forskjellige alternativer, inkludert de som sprer departementene.

På pressekonferansen viste Rigmor Aasrud kun tre alternativene som holder regjeringen samlet.

Det er viktig å merke seg at dette kun er mulighetsstudier, og ikke noen gjennomarbeidete planer for hvordan et nytt regjeringskvartal kan bli.

BILDESERIE: BILDESERIE: Ødeleggelser i regjeringskvartalet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.