ENERGI

– Batterier kan overta etter oljen

Gjør vi de riktige tingene, kan batterier få like stor omsetningsverdi som olje, mener Odne Stokke Burheim. Men det blir en grønn og ikke brun industri.

Odne Stokke Burheim er professor og sjef for den nye batterilab'en på NTNU.
Odne Stokke Burheim er professor og sjef for den nye batterilab'en på NTNU. Foto: Odd Richard Valmot

Odne Stokke Burheim er professor og sjef for den nye batterilab'en ved NTNU. De samarbeider tett med de nye batterifabrikkene som bygges og skal bygges i Norge. Ikke bare om forskning og utvikling, men også for å få fram alle de ingeniørene den nye, grønne industrien trenger. Behovet vil raskt komme opp i 700 ingeniører med bachelor- og mastergrad og mange med doktorgrad. I dag utdanner vi 150 årlig, så her må det et krafttak til for å understøtte den nye industrien. Vi har klart det før – på 70-tallet med oljeindustrien.

Burheim tror planene som foreligger nå, hvor hver av fabrikkene skal produsere 32 GWh årlig i 2025, raskt kan bli mye større. Noen har allerede skalert opp produksjonsmålene. Det kan blir det dobbelte, tror han, og vi kan nå en omsetningsverdi på 300 milliarder kroner årlig i 2030.

Stiller vi oss riktig nå, kan vi får enda mer av verdikjeden til Norge. Det foreligger store planer for anodematerialer, men leter vi etter metaller som inngår i batteriene på katodesiden, kan vi ytterlige understreke norske batteriers grønne profil.

Burheim tror teknologien kommer til å bli stadig bedre og at det vil danne seg mange ulike markeder avhengig av formålet. De som trenger de mest energitette batteriene, er fly. De bør kunne lagre en kWh/kg på cellenivå.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Les også