OFFSHORE

Plattformer fortsatt savnet

De fleste oljeinstallasjonene i Mexicogulfen er langt mindre enn i Nordsjøen og dermed mer sårbare for ekstremvær. De nærmeste står på grunt vann  i svømmeavstand fra kysten.
De fleste oljeinstallasjonene i Mexicogulfen er langt mindre enn i Nordsjøen og dermed mer sårbare for ekstremvær. De nærmeste står på grunt vann i svømmeavstand fra kysten. Bilde: Scubasue
Tore Stensvold
2. sep. 2005 - 14:53

De store oljesleskapene har begynt å danne seg et bilde av tilstanden til sine plattformer og rigger.

Den foreløpige konklusjonen er at de materielle skadene likevel ikke er så store som først fryktet. Dett er imidlertid basert på visuell inspeksjon fra fly.

Etter hvert som alle de opprinnelig 645 evakuerte plattformene igjen bemannes, vil bildet bli mer utfylt. Også 90 rigger ble evakuert før orkanen slo til.

Halvparten evakuert

Amerikanske myndigheter rapporterer at nær 52 % av oljeplattformene i Mexicogulfen fortsatt er evakuert. Total er det normalt 819 bemannede plattformer og 137 rigger i Mexicogulfen.

Myndighetene oppfordrer bilister og andre om å spare på besing og annet drivstoff ettersomd et vil ta lang tid å komme tilbake i normal produksjon.Miljøskader

Fortsatt er flere oljeraffinerier i Lousiana oversvømmet. Det er uvisst når raffineriene kan komme i drift igjen. De materielle skadene er en ting, de miljømessige konsekvensen av oversvømmelse er en annen ting. Dette bekymrer miljømyndigheter og naturvernere.

Men først må alle de menneskelige lidelsene avhjelpes. Mat, medisiner, vann og infrastruktur prioriteres.Redusert produksjon

Selv om oljeselskapene kan starte produksjonen offshore relativt raskt, kan skadene på raffineriene sette en bremser. Orkanen har medført at oljeproduksjonen i Mexicogulfen er redusert med 92%, tilsvarende 1,4 millioner fat olje per døgn.Shell er kanskje ett av de verst rammede oljeselskapene. Selskapet melder at deres to plattformer Mars og WD-143 er alvorlig skadet. Sistnevnte fungerer som et viktig knutepunkt for rørledningsnettet i dypvannsfeltet Mars.

Oljeselskapet Newfield Exploration regner med at deres produksjonsplattform Main Pass 138 A har sunket. Plattformen produserte 1.500 fat om dagen.

Apache Oil Corp. har mistet åtte produksjonsplattformer, som representerte en produksjon på 7.158 fat daglig og 12,1 million m3 gass.

Plattformene på South Pass, tilhørende Marathon Oil, skal ha fått alvorlige skader.Mange oljeselskaper opplyser at de første inspeksjoner tyder på at deres installasjoner har klart seg uten alvorlige skader. Det gjelder oljeselskapene ExxonMobil, Total, Murphy Oil, Devon Energy, Dominion Resources , Kerr McGee Corp. og Anadarko.Ansatte på jobb igjen

Oljeselskapene er i ferd med å bemanne plattformer og installasjoner. Først og fremst skal skadeomfanget fastslås før reparasjoner og produksjon settes i gang. Foreløpig er det ingen som kan si med sikkerhet hvordan undervannsinstallasjoner og rørledninger har klart orkanens herjinger.

Rørledningsselskapet Enbridge opplyser at deres oljeledning Mississippi Canyon Corridor var skadet, mens selskapets ander rørledninger var intakte.

Den viktige oljehavna Louisiana Offshore Oil Port, som tar imot råolje for videre transport til raffinerier innover i landet, er lite skadet og kan ta i mot olje raskt.

De fleste raffineriene i de utsatte områdene stengte før Katrina stormet inn over land. Åtte raffinerier som utgjør 12% av USAs totale raffineringskapasitet, hadde stengt på forhånd, mens andre reduserte produksjonen ettersom tilgangen på råolje minket. Noen raffinerier langs kysten ble oversvømmet og kan ha fått store skader.Strømkutt

Energiselskapet Entergy (ETR) lover at en del av raffineriene de leverer strøm til, vil få kraftforsyningen tilbake innen 10 dager. Raffineriene til selskapene Murphy og Chalmette kan imildertid ikke regne med å få strømmen tilbake like fort, opplyser oljemagasinet Rigzone på sine nettsider.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.