IT

Piratjegerne kan ta seg god tid

Det er lenge til piratjakten er avsluttet.
Det er lenge til piratjakten er avsluttet. Bilde: Natasha Kesh
Julie R. Andersen, Anders BrennaJulie R. Andersen, Anders Brenna
25. juni 2009 - 17:48

Datatilsynet har satt foten ned for advokatfirmaet Simonsens konsesjon til å loggføre IP-informasjon om mistenkte fildelere, men har gitt piratjegerne muligheten til å fortsette frem til en eventuell klage på avslaget avgjøres.

Etter først å ha fått konsesjon 27. november 2006, og senere en forlengelse frem til 1. juni 2009, fikk Simonsen avslag på sin forlengelse mandag 22. juni 2009.

Konsesjon og hemmelig kjennelse

Simonsen gjorde det klart at de ville anke avslaget, og de fikk en frist på 3 uker.

Det betyr imidlertid ikke at saken på noen som helst måte avgjøres i juli, og det er også usikkert om den hemmelige kjennelsen i saken mellom Simonsen og Lyse Tele vil være kjent før konsesjonsklagen skal avgjøres av Personvernnemda.

Teknisk Ukeblad har gått opp løypa for å se på prosessen fremover, og den er både lang og full av hindre.

Klage til Datatilsynet

- Klagen blir sendt til Datatilsynet først, forklarer Tonje Røste Gulliksen i Personvernnemda til Teknisk Ukeblad.

Så skal tilsynet gjøre en vurdering av sitt eget vedtak, før klagen eventuelt kan sendes til Personvernnemda.

Personvernnemda avgjør klagen

- Datatilsynet sender over alle saksdokumentene til oss. Det tar gjerne en måneds tid, sier Tonje Røste Gulliksen i Personvernnemnda til Teknisk Ukeblad.

Hun legger til at det er normal tidsforbruk, men at sommerferien kan gjøre at det tar litt lengre tid.

Når Personvernnemnda har alle saksdokumentene, kontakter de Simonsen. Advokatfirmaet vil få to uker til å komme med kommentarer. Den tiden er det grunn til å tro at de vil bruke, ettersom Datatilsynet har åpnet for at piratjegerne kan fortsette til klagesaken er avgjort.

Deretter skal Personvernnemda vurdere klagen på en av sine faste møter. De to neste er henholdsvis 20 august og 24. september. Førstnevnte er trolig helt urealistisk på grunn av sakskomplekset og lange frister. Det er derfor ikke urealistisk at klagen avgjøres så sent som i møtet 15. oktober.

Personvernnemda: Møtedatoer og tidligere vedtak

Hemmelig kjennelse forblir hemmelig

Den største forandringen fra forrige gang Simonsen fikk forlenget sin konsesjon, er et vedtak fra Post- og teletilsynet som ble fattet 19. april 2009. Der åpnet teletilsynet for at Simonsen kunne kreve utlevering av personinformasjon fra bredbåndsselskapet Lyse Tele for en mistenkt IP-adresse fra sin konsesjonsbelagte database - uten å måtte gå via politiet.

Datatilsynet har sagt at dette gjorde saken enda mer problematisk enn den allerede var. Kjennelsen i Stavanger tingrett som avgjør spørsmålet om utlevering, er ikke offentlig kjent ennå. Datatilsynet måtte derfor gjøre sitt vedtak om avslaget uten å vite utfallet i den hemmelige kjennelsen.

Hemmeligholdet ble begrunnet med bevissikring, men kjennelsen har blitt holdt hemmelig helt siden tirsdag 5. mai på tross av at Telenor tidligere har fortalt Teknisk Ukeblad at de rutinemessig henter ut og sikrer slike bevis på cirka 1 time - når politiet ber om det.

Venter på anketilsvar

Hemmeligholdet er påklaget, men kjennelsen ble anket og det er derfor Gulating lagmannsrett som må avgjøre både kjennelsen og eventuelt videre hemmelighold.

Tingrettens ankefrist var 30 dager, og kjennelsen ble anket noen dager før fristen gikk ut. Saken er likevel ikke sendt videre. Da Teknisk Ukeblad sjekket statusen, hadde ikke Stavanger tingrett sendt saken videre.

- Nei, jeg venter fortsatt på siste anketilsvar, sier Tom Vold, tingrettsdommer i Stavanger tingrett til Teknisk Ukeblad.

Han regner med å ha alt på plass før inneværende uke er over.

- Saken blir sannsynligvis sendt lagmannsretten denne uken, sier Vold til Teknisk Ukeblad.

Rettsferie i Gulating lagmannsrett

- Gulating lagmannsrett har rettsferie fra 1. juli til 15. august, får Teknisk Ukeblad opplyst fra resepsjonen hos Gulating lagmannsrett.

Det betyr at saken såvidt kan rekke å bli tildelt en dommer - hvis postvesenet ikke somler.

- Med en gang saken kommer blir den registrert og fordelt til avdeling, der avdelingsleder fordeler til dommer.

1. juli er på kommende onsdag, og det er derfor fullt mulig at saken ikke rekker frem i tide. I så fall kan den bli liggende til slutten av sommeren.

Det er imidlertid ikke sikkert, ettersom det også tas avgjørelser i rettsferien - hvis saken anses viktig nok.

Liten politisk interesse

Mandag 14. september er det stortingsvalg. Datatilsynet har delvis begrunnet sitt avslag med at politikerne så langt ikke har kommet tydelig på banen med signaler om de vanskelige spørsmålene rundt saken.

Kulturdepartementet kom først med sitt svar om at de støttet forlenget konsesjon etter at Teknisk Ukeblad påpekte at et brev fra departementet i 2007 var en av Simonsens viktigste argumenter i forlengelsessøknaden.

På direkte spørsmål om Kulturdepartementet fortsatt sto bak sitt tidligere brev der de anmodet Datatilsynet om å gi midlertidig konsesjon, fikk Teknisk Ukeblad et skriftlig svar fra departementet der de bekreftet at de sto fast i sitt syn.

– Kultur- og kirkedepartementet står fortsatt bak anmodningen fra november 2007 om at advokatfirmaet Simonsen bør få forlenget konsesjon, skrev statssekretær Wegard Harsvik (Ap) i et epostsvar til Teknisk Ukeblad.

Lang «vrangvilje»

Etter at Datatilsynet ga piratjegerne fra Simonsen avslag har imidlertid kulturminister Trond Giske kommet på banen. Han mener Datatilsynet bør forlenge piratjegernes konsesjon.

- Hvis Datatilsynet vil legge seg på vrangviljen her, så må de være vrange lenge, sier kulturminister Trond Giske til Dagens Næringsliv.

Hvor lenge sier han ikke noe om, men henviser til at regjeringen skal revurdere åndsverkloven i 2010 . Det skulle egentlig skjedd i år, men prosessen har blitt 1 år forsinket.

Les flere artikler om piratjakten her

[Saken er oppdatert. Se debatten under for mer info]

Les mer om: