OFFSHORE

Pioner på dypet

8. nov. 2001 - 19:47

– Nå har vi kvalifisert at undervanns produksjonsanlegg er en teknologi som fungerer. Troll Pilot er en milepæl for produksjon av olje og gass på dypt vann, forteller William Bakke i Norsk Hydro. En drøy måned etter oppstart produserer anlegget 2900 m3 olje i døgnet.

Optimismen var stor da Troll Pilot ble senket ned på havbunnen for to år siden. Planen var å komme i gang sommeren 2000, men feil ved prosjektet gjorde at produksjonen kom i gang først ett år senere. – Jeg vil understreke at konseptet har fungert som forutsatt og at det ikke har vært feil ved prosessen, men tilkoplingen med den kombinerte kraft og kontrollkabelen har vært problematisk.

Vi har hatt problemer med både høyspent kraftforsyning og de øvrige elektriske overføringene til kontrollssystemet. Å løse feilene tok nesten ett år, forteller Bakke.

Seks års utvikling

William Bakke har vært prosjekt/teknisk leder for Troll Pilot i fem år. Han var en av initiativtakerne og har lagt mye av sjelen sin ned i arbeidet med dette prosjektet. – Vi begynte å sysle med tanken på undervannsproduksjon med separatorer plassert på havbunnen helt tilbake i 1995. Dette var i forbindelse med videreutviklingen av Troll som oljefelt.

Å separere olje fra vann på havbunnen gir store fordeler i prosessanlegget på dekk. I stedet for at plattformen må kunne prosessere store mengder assosiert vann, kan prosessanlegget fylles med olje. Vi kan dermed ha høyere produksjon i anlegget.

Opprinnelig tenkte vi at hele den nordlige delen av Trollfeltet kunne dekkes med produksjonsanlegg som Troll Pilot, men droppet dette fordi det var for stor risiko knyttet til en slik løsning. Da det etter hvert ble klart at det var behov for Troll C, så vi en mulighet til å prøve ut undervannsproduksjon. Vi lanserte ideen for daværende prosjektdirektør Thor Tangen. Han falt umiddelbart for ideen og fikk den godkjent av lisensen.

God separasjon

Troll Pilot ble bygd av ABB i samarbeid med Norsk Hydro og Framo, som leverte selve pumpemodulen. Separatoren har spesielle innløp og utløp. Innløpet er formet som en syklon, mens utløpet sender både olje og gass opp til innløpsseparatoren på Troll C i en tofasestrøm. Vanninnholdet i olje og gassblandingen som går til plattformen, er mindre enn to prosent. Produsert vann som sendes via en injeksjonspumpe tilbake i reservoaret, innholder mindre enn 600 ppm olje. – Produksjonskapasiteten er stor. Hittil har vi bare tre brønner mot Troll Pilot, men like over nyttår settes én til i drift.

Selve Troll Pilot ligger som siste ledd i en rekke av havbunnsrammer på havbunnen. Til sammen åtte brønner kan knyttes til separasjonsanlegget på havbunnen. – Vi har lagd det slik at dersom Troll Pilot får funksjonsfeil, kan vi kjøre produksjonsstrømmene rett opp på Troll C. Vi legger vekt på å få så stor grad av sikkerhet som mulig. Anlegget kan også kjøres med begrenset kapasitet uten at vanninjeksjonspumpen går. Dette skyldes at reservoaret i Troll er hydrostatisk.

Miljøvennlig

Fordelene ved havbunnsprosessering er mange. Det er miljøvennlig fordi det krever mindre energi både til pumper, kjøling og til varmeproduksjon. Rørdiametre kan reduseres, og ikke minst kan størrelsen på separatorene og øvrig utstyr på dekk reduseres. Dette betyr betydelige innsparinger i vekt, noe som gir reduserte kostnader ved utbygging. Når i tillegg selve brønnstrømmen blir lettere, kan oljeselskapene få mer ut av reservoaret, fordi mottrykket i rørledninger og stigerør blir lavere.

Etter at Hydro i samarbeid med leverandørene fant og rettet feilene, ble enden av kontrollkabelen i sommer tatt til overflaten for reparasjon før den igjen ble montert til Troll Pilot-anlegget. Etter oppstart 25. august I år har anlegget fungert fullt ut tilfredsstillende.

Jo dypere, jo bedre

For Norsk Hydro og de andre lisenstakerne i Troll er erfaringene med Troll Pilot viktige. De har fått bevist at det er mulig å bygge undervannsprosessanlegg for oljeutvinning til havs. Systemet er effektivt. Det er relativt bedre jo dypere vann det ligger på, og med økende avstand til mottakerenhet. En stor utfordring fremover blir å videreutvikle for mer avansert prosessering, samt kvalifisering av utstyr for håndtering av større dyp, lengre avstander og tilførsel/distribusjon av elektrisk kraft.

Troll Pilot kan stå som et foregangsprosjekt når mer og mer av verdens oljeproduksjon til havs går mot store dyp.

Vi har problemfri drift på 345 meters dyp. Med Troll Pilot kvalifiserer vi ny teknologi som gjør det mulig å bygge ut marginale felt på store dyp. Rundt regnet kan produksjon av olje og gass komme i gang for halvparten av kostnadene for en plattformløsning og gjøre det klart lettere å få god økonomi i en feltutbygging, avslutter Bakke

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.