Pilotanlegg skal rense forbrenningsrøyk for CO2

Amager Ressourcecenter (ARC) vil etablere et anlegg på det københavnske forbrenningsanlegget som kan rense 25 tonn CO2 ut av røyken i døgnet og vise at det kan skje til en veldig lav pris.

Pilotanlegg skal rense forbrenningsrøyk for CO2
Et stort forbrenningsanlegg - Amager Bakke ved København - skal bli det første i Danmark utstyrt med et anlegg til CO2-fangst.

Hvis alt går etter planen, blir det store forbrenningsanlegget Amager Bakke ved København som det første i Danmark utstyrt med et anlegg til CO2-fangst.