Penger og PC-er til studenter

Kraftforsyningsbransjen i Nord-Norge skal de neste tre år bruke 750.000 kroner på studenter som velger elkraftstudier. I går ble datautstyr til en verdi av en halv million kroner delt ut. Flere studenter velger nå elkraft. Dermed blir sponsordningen dyr!

En av de heldige studentene var Harstad-gutten Kim Remi Harjo (34). Han kunne pakke ut en kraftig bærbar PC med all nødvendig programvare og utstyr for trådløs nettverkskommunikasjon. PC'en får han fritt benytte under hele studiet og får den til odel og eie hvis han fullfører. Senere vil han også motta et ekstra stipend. Kim Remi Harjo vil til sammen motta ytelser verdt 30.000 kroner.

- Dette ble gledelig dyrt for oss. Vi hadde ikke forventet at kampanjen vi satte i gang skulle få så mange til å søke elkraftstudiet, forteller direktør i Evenes Kraftforsyning, Asbjørn Pettersen. Evenes kraftforsyning er en av de mange bedriftene som i samarbeide med HiN har satt i gang en offensiv rekrutteringskampanje.

Bakgrunnen for kampanjen var at det i Nord-Norge blir utdannet så få fagfolk at beredskapen for det nordnorske strømnettet er i ferd med å bli truet.

- I løpet av de nærmeste årene vil vi ha et stort frafall av fagfolk i bransjen på grunn av pensjoneringer. Tre-fire år frem i tid vil omlag 40 personer gå over i pensjonistenes rekker. Får vi ikke erstattet disse, vil det gå på beredskapen løs. Derfor er det viktig at vi får utdannet elkraftingeniører i Nord-Norge, forteller Asbjørn Pettersen.

Søkningen til studiet har i noen år stått nærmest i stampe over hele landet. Flere steder har studieretningen stått i fare for å bli lagt ned. Dermed måtte noe gjøres.

- Rekrutteringskampanjen har gått over all forventning. Vi hadde håpet på 10-15 nye studenter, men fikk hele 25 i Narvik og Alta. Studentene er rekruttert fra hele landsdelen, forteller leder av Institutt for Data-, Elektro- og Romteknologi (IDER) ved HiN, Kirsti Hienn. Hun er meget fornøyd med at høgskolen og næringslivet har klart å samle seg om et felles løft.

- Dette viser viktigheten av at næringslivet og høgskolen samarbeider om nyrekruttering. Vi ser gjennom dette tiltaket at det er mulig å påvirke søkertilgangen ved å synliggjøre bransjens behov og vilje til å satse på relevant utdanning. Flere år med omstruktureringer innenfor kraftforsyningsbransjen gjorde etterspørselen etter elkraftingeniører lav, og dermed ble dette yrket lite attraktivt. Nå er nedbemanningene i hovedsak over, og da må det fylles på med nye fagfolk til erstatning for de som slutter. De 25 første studentene er nå på plass, og vi håper at samtlige vil klare å stå løpet ut de tre neste årene, sier hun.

De nye studentene får i første omgang overlevert datautstyr til en samlet verdi av en halv million kroner. Dette får de beholde hvis de fullfører studiet. Studentene vil i tillegg få utdelt et stipend ved oppstart av sine hovedoppgaver. Stipendene har en samlet verdi på en kvart million kroner. Til sammen blir dette 750.000 kroner. Pengene er i sin helhet skaffet tilveie av bransjen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå