Statens vegvesen fikk fem tilbud på å skifte ut betongdekket på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina. Etter en gjennomgang av de fem tilbudene, har Vegvesenet undertegnet kontrakt med Peab.

Etter utbedringsarbeidene mellom Jessheim nord og Mogreina, vil E6 på denne strekningen ha asfaltdekke slik som tilstøtende E6-strekninger. 

Tre etapper

Trafikken på E6 vil gå som toveistrafikk i det som til vanlig er den sørgående kjørebanen på E6 forbi området hvor betongdekket skal skiftes med asfalt. Det er gitt anledning til at trafikken i begge kjøreretninger kan benytte den sørgående kjørebanen fra 2. påskedag og ut oktober måned. Fra 1. november til andre påskedag vil trafikken gå på fire felt, heter det i pressemeldingen.

For å minimere trafikkulempene, vil Statens vegvesen at arbeidene foregår i følgende faser:

  1. Området ved Hauerseterkrysset.
  2. Fra sørenden ved Jessheim nord til Hauerseterkrysset.
  3. Fra Hauerseterkrysset til Mogreina.

De to første fasene skal gjennomføres i løpet av 2019, mens arbeidene i den tredje fasen fra Hauerseterkrysset til Mogreina gjøres i den andre sommersesongen.