OLJE OG GASS

Partnerskapet anbefaler å ilandføre Johan Sverdrup-oljen på Mongstad

Anbefalt: Johan Sverdrup-partnerskapet anbefaler Mongstad fremfor Sture til å ta i mot Sverdrup-oljen. Foto: Arkiv
Anbefalt: Johan Sverdrup-partnerskapet anbefaler Mongstad fremfor Sture til å ta i mot Sverdrup-oljen. Foto: Arkiv

Ifølge Statoil skal det ha vært et samstemt partnerskap i Johan Sverdrup som anbefaler å ta oljen til Mongstad fremfor Sture.

Dette etter å ha gjennomført studier av både Sture og Mongstad som alternative terminaler for mottak av oljen.

– Anbefalingen er gitt etter en totalvurdering av helse, miljø og sikkerhet, robusthet i utbyggingen, totalkostnad, teknisk gjennomførbarhet, fleksibilitet og planrisiko, skriver Statoil i en melding i dag.

–Beste løsning

Eksportløsningen omfatter egen rørledning fra Johan Sverdrup, ilandføring av rør og landtrasé, og terminalmodifikasjoner på Mongstad.

Løsningen som nå er anbefalt, er avhengig av endelig konseptvalg for Johan Sverdrup, heter det videre.

– For Mongstad-terminalen er dette en positiv anbefaling som understøtter Statoils ambisjon om å sikre at terminalvirksomheten skaper lønnsomme verdikjeder for olje også på Mongstad. Anbefalingen er fattet på bakgrunn i beste løsning for Johan Sverdrup-feltet. Det handler altså ikke om hvor oljen skal raffineres, sier Arne Sigve Nylund, direktør for Statoils landanlegg.

– Sture-terminalen har også fått tilført nye volumer fra feltene Ivar Aasen og Edvard Grieg. Samlet gir dette god ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i infrastrukturen som skal sikre konkurrasedyktig ilandføring av olje fra eksisterende og nye felt på norsk sokkel, sier Nylund videre.

Les også: Dette er de 9 viktigste utbyggingene for oljebransjen

Eksisterende infrastruktur

Ifølge meldingen ble første del av konseptvalget for oljetransport fra Johan Sverdrup-feltet gjort høsten 2012, da som en del av Gasscos utredning av helhetlig løsning for oljeeksport fra Utsirahøyden.

Basert på forventningene om store volumer fra Johan Sverdrup ble det da planlagt en ny rørledning fra feltet til oljeterminalene på enten Mongstad eller Sture, opplyser Statoil.

– Det er også klart at partnerne på Johan Sverdrup-feltet anbefaler å bruke eksisterende infrastruktur til gasstransport fra feltet. Anbefalingen innebærer et nytt, 165 kilometer langt gassrør fra Johan Sverdrup-feltet til Statpipe og videre transport til Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland.

Les også:

– Oljebransjen har fundamentale utfordringer på lønnsomhet

Gaupe-feltet skulle hente opp olje i 10 år, men stenges etter tre

Slik påvirker 2-4-turnusen arbeiderne