Pålegg til Statoil på Gullfaks C

Pålegg til Statoil på Gullfaks C
Ptil lister opp ikke mindre enn 40 regelbrudd under boring av den aktuelle produksjonsbrønnen på Gullfaks-feltet. Nå foreligger fire pålegg formelt, med tidsfrister. Bilde: Øivind Hagen/Statoil

For et par uker siden ble det meldt at politiet starter etterforskning av Statoil etter hendelsen som ifølge Ptil kunne ha ført til gassutblåsning og eksplosjon på plattformen. Oljegiganten risikerer rekordbot for regelbruddene som er påvist.

Under tilsyn i oktober identifiserte Ptil en rekke avvik i forhold til regelverket og ga selskapet varsel om pålegg. Ptil lister opp ikke mindre enn 40 regelbrudd under boring av den aktuelle produksjonsbrønnen på Gullfaks-feltet. Nå foreligger fire pålegg formelt, med tidsfrister.

Les også: Gjenopptar boringen på Gullfaks

Og Politiet starter etterforskning av Statoil

Fire pålegg

Innen 1. januar må Statoil blant annet undersøke hvorfor viktige mangler ikke ble fanget opp underveis i arbeidet ved Gullfaks C. «Nødvendige forbedringstiltak knyttet til arbeidsprosessene og bruken av dem» skal identifiseres og iverksettes.

Selskapet pålegges også innen 1. juli neste år å gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor tiltak etter tidligere hendelser, blant annet gassutblåsningen på Snorre A i 2004 med lignende årsaksforhold, ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks. Ut fra det skal selskapet også vurdere nye og tilpassede forbedringstiltak på Gullfaks.

Statoil blir også pålagt å vurdere tiltak i resten av selskapet i lys av det som fremkommer under Gullfaks-utredningen.

Allerede innen 10. desember skal selskapet legge fram for Ptil en forpliktende plan for hvordan arbeidet skal iverksettes og følges opp.

Ptil: Kraftig dom over Statoil

Statoil: Hadde ingen plan for å drepe brønnen

Gullfaks B

Uavhengig av påleggene etter Gullfaks C-hendelsen, startet Petroleumstilsynet mandag ettermiddag gransking av hydrokarbonlekkasjen på Statoil-opererte Gullfaks B sist lørdag.

Hendelsen oppsto ifølge tilsynet under lekkasjetesting i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på en strupeventil på en av brønnene. Gassen kom fra et innestengt volum i brønnen, og lekkasjen varte i en time. Dette medførte en alvorlig situasjon på innretningen, mener Petroleumstilsynet. (©NTB)

Les også: Gullfaks B blir gransket

Les mer om: