IT

Overvåking tar halve justisbudsjettet

Her er it-pengene i statsbudsjettet.

KOSTER: Datalagringsdirektivet påfører politiet 233 millioner kroner i ekstra utgifter neste år.
KOSTER: Datalagringsdirektivet påfører politiet 233 millioner kroner i ekstra utgifter neste år. Bilde: Illustrasjon, Simen Håkonsen
14. okt. 2013 - 13:36

Med 493,8 millioner kroner til nye it-tiltak neste år, kalles Justisdepartementet neste års forslag til statsbudsjett en opptrapping.

Av dette går 233 millioner kroner med til Datalagringsdirektivet, som iverksettes neste år.

I hovedsak skal pengene brukes til å dekke kostnadene som ekom-bransen får med å lagre all trafikkdata.

Det meste av restbeløpet går med til å det pågående moderniseringsabeidet.

I forslaget til statsbudsjett for 2014 fra den avtroppende regjeringen satser Justisministeren også på å sette av en pott til nytt digtalt id-kort med innebygget eID. Det skal være klart først i 2016.

Les også: Slik blir det moderne Politi-Norge

Nav og helse

Ellers legger regjeringen opp til å fortsette sin strategi med å prioritere Nav og helse- og omsorgssektoren.

Her er noen hovedpunkter:

334 millioner kroner til digitalisering i helse- og omsorgssektoren

Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til it og medisinsk-teknisk utstyr ved sykehsuene.

50 millioner kroner skal brukes på utvikling av selvbetjeningsløsninger på www.helsenorge.no, utredning av en samlet elektronisk pasientjournal og styrking av informasjonssikkerheten.

34 millioner kroner bør benyttes til et velferdsteknologiprogram for samme sektor.

701,4 millioner kroner til it-modernisering i Nav

Moderniseringsprogrammet skal få dette beløpet for å fortsette som planlagt.

Kostnadene hos etatens IKT-drift og forvaltning er ventet å øke etter hvert som leveranser fra Moderniseringsprogrammet settes i produksjon.

Her setter Arbeidsdepartementet av 100 millioner kroner neste år.

I revidert nasjonalbudsjett til våren ventes store endringer i forhold til dette forslaget fordi  prosjektet har fått store problemer i oppstartfasen.

Les mer: Nav: Direktøren har sluttet, 100 medarbeidere er flyttet

150 millioner kroner til bredbånd

Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging, som skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet, som det kalles.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til bredbåndsprosjekter, mens Post- og teletilsynet skal forvalte tilskuddsordningen.

Det er ikke oppgitt noe mål på kapasiteten. Den påtroppende regjeringen er litt mer vågal og sier høyt at 100 Mbit/s til alle er et mål.

Men heller ikke her kommer det klart frem hvor mye det vil koste eller når superbredbånd til alle skal være ferdig utbygget.

62,5 millioner kroner til Skatteetaten

Skatteetatens systemer for forskudds- og skatteberegning skal moderniseres.

Hensikten er å få mindre sårbare systemer, mer brukervennlige og informative løsninger og en mer presis skatteberegning.  Prislapp 47,5 millioner kroner i 2014.

I tillegg kommer 15 millioner kroner til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med såkalt enkle skattemessige forhold.

25 millioner kroner til åpne kartdata

Arbeidet med å frigi kartdata litt-etter-litt fortsetter.

I revidert nasjonalbudsjett i vår satte regjeringen av 10 millioner kroner, og neste år skal 25 millioner kroner gi noe mer tempo.

Poenget er at Kartverket mister salgsinntekter når kartdata blir gratis. Disse må i stedet gis over statsbudsjettet.

Les mer: Nå kan du finberegne hvor det er best å bygge

Kutter i Altinn

Skjemaportalen og utviklingsplattformen Altinn II får 230 millioner kroner til testing av systemene.

Det skal bygges mer kompetanse, og ikke minst kreves mer stabilitet og robusthet, heter det i forslaget fra næringsminister Trond Giske.

Altinn har fått mer ressurser de siste par årene, etter at det ble avdekket store svakheter, som førte til systemsvikt og trafikkork.

Men neste års tildelingsforslag er en reell nedgang sammenlignet med 2013, ifølge Brønnøysundregistrene.

Konsekvensen kan bli at noen satsingsområder i Altinn må skyves på. Detaljene er ikke klare.

– Nedgangen gjør at det kan bli krevende å møte forventningen til Altinn. Nå skal vi bruke dagene som kommer til å gjennomgå alle detaljene før vi endelig konkluderer, sier fungerende direktør Håkon Olderbakk.

– Glemmer kontrollen

It-næringen setter pris på at det settes av brukbart med digitaliseringsmidler.

– Men vi savner et overordnet grep for å styre digitaliseringen i hele offentlig sektor, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge.

Han er også skuffet over at regjeringen ikke styrker lærernes digitale kompetanse og heller ikke viser en satsing på it og utdanning.

Og Hoff mener steg og steg-strategien med kartdata gir for dårlig tempo.

– Klattingen med frigivelse av kartdata er utilfredsstillende. Norge må nå frigi alle kartdata en gang for alle slik man har gjort med andre offentlige datasett, uttaler han i en pressemelding.

Les også:

Vegvesenet hadde opptil tre års ventetid på IT-jobber  

– Regler for billigere bredbånd null verdt  

Skoler har ikke lov til å totalforby mobiltelefoner  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.