Overvåker miljøet i sanntid

Overvåker miljøet i sanntid
Karl Johnny Hersvik (Statoil), Jens Erik Ramstad (Det Norske Veritas), Morten Thorkildsen (IBM), Vidar Hepsø (Statoil), og Even Aas (Kongsberg Oil & Gas Technologies) ombord i fartøyet Simrad Echo. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil) Bilde: Ole Jørgen Bratland/Statoil

Statoil har tildelt en kontrakt til Kongsberg Oil & Gas Technologies til en verdi av 150 millioner kroner over tre år, for å utvikle overvåkningssystemet. I dag bruker Statoil flere typer miljøovervåkning. Men det finnes ingen system som gjør det mulig å måle fysiske, biologiske og kjemiske data samtidig som operasjoner foregår.

Ifølge Statoil vil miljøovervåkning være avgjørende for om Statoil skal nå målet om null skadelige utslipp.

OD om Statoils letesuksess: <br/> – Forventer flere brønner

Hardt arbeid gjenstår

– Vi inngår nå en avtale om et forskningsprosjekt som skal gå over tre år, og mye hardt arbeid gjenstår før vi vet om Integrert Miljøovervåkingssystemet fungerer slik vi håper. Men dersom vi lykkes har vi tatt miljøovervåking fra å være ekspedisjonsbasert til å være en integrert del av den daglige driften, noe som vil innebære enda tryggere operasjoner og reduserte kostnader. Det vil representere et kvantesprang for miljøovervåking offshore, sier forskningsdirektør i Statoil, Karl Johnny Hersvik, i en melding.

Tester verdens første undervannskompressor

Testes i Horten

Teknologien skal utvikles som et samarbeid mellom Kongsberg Maritime Subsea, IBM og DNV, som hver for seg vil bidra med teknologi og kompetanse innenfor flere områder. Kongsberg Maritime skal levere sensor- og kommunikasjonsteknologi, IBM vil levere informasjonsintegrering og forretningsanalytisk teknologi mens DNV vil bistå med miljøanalyser og risikostyring.

Teknologien skal testes ut på sjøbunnen av havnebassenget i Horten hos Kongsberg Maritime Subsea.

Statoil satser på nytt brønnfundament

Måler i sanntid

– En stadig større del av vår produksjon skjer subsea, og i områder som ligger langt fra annen infrastruktur, for eksempel i nordområdene. Derfor er potensialet for integrert miljøovervåking som en del av vår daglige drift, svært viktig. Integrert miljøovervåking gjør det også mulig å stanse produksjon eller bygging i miljøsensitive perioder, sier Hersvik.

Integrert miljøovervåkning innebærer at en rekke sensorer rundt en installasjon måler fysiske, biologiske og kjemiske data i sanntid. Å tolke all informasjonsstrømmen fra sensorene og samtidig koordinere overvåkningen med den daglige driften krever stor it-kapasitet.

Bøyetak på tankerne

Les mer om: