ONS

Overvåker Barentshavet fra elvebredden.

Anders J. Steensen
15. aug. 2008 - 11:02

Kongsberg: Etter oppkjøpet av Sense Intellifield høsten 2007 har Kongsberg Maritime tatt ledelsen i å utvikle samarbeidsrom for installasjoner til havs og landbaserte tjenester.

– Hittil har dette gått under navnet integrerte operasjoner, uten at utenforstående har fått med seg hva det omhandler. I realiteten er det bruk av informasjonsteknologi for å få raskere og bedre beslutninger i forbindelse med offshoreoperasjoner, sier Jon Helsingeng, direktør for det som nå heter olje- og gassdivisjonen i Kongsberg Maritime.

Les også:Miljøovervåking

Men rommene kan også brukes til mye mer en kun samarbeidsrom med videosamtaler.

– Video er ikke de viktigste. Det er deling av data i sanntid som teller. Det gir helt andre muligheter for å kunne følge utviklingen fra sekund til sekund på en installasjon. Dette kan være produksjon på plattformer, under boring eller i miljøovervåking. Det siste er særlig interessant for de selskapene som opererer i Barentshavet, blant annet har vi utviklet en tjeneste for Eni i forbindelse med Goliat-utbyggingen, sier Helsingeng.

Les også: Norsk kontroll på europeisk satellittBruker flere informasjonskilder

Goliat -feltet ligger nært kysten i et sårbart område hvor fiske er hovednæringsvei for kystbefolkningen. Eni har fått ekstra strenge krav til miljøovervåking for hindre at eventuelt oljesøl kommer til land eller at fugl skades. Et viktig element er å påse at skipstrafikken holder seg unna installasjonene på Goliat.

– Miljøovervåkingen av Goliat stilte oss overfor helt nye utfordringer. Gjennom Kongsberg-gruppens totale virksomhet, har vi tilgang til ekspertise og data som ingen andre har. Vi har blant annet samarbeid med Forsvaret og herfra kan vi hente en rekke informasjoner om skipsbevegelser, meteorologiske data, havstrømninger, samt bevegelse i faunaen, forteller salgssjef Per Hægstad.

Les også:

Begrenser skader ved utslipp

Resultatet er en sanntidsovervåking av områdene rundt Goliat, samtidig som de har integrert en simulator i systemet.

Da kan brukeren av systemet også simulere hendelser og hendelsesforløp og foreta nødvendig tiltak for å forhindre oljesøl, eller redusere dette til absolutt minimum.

– Med dette systemet kan Eni bestemme på et tidlig tidspunkt hvor det vil være lønnsomt å legge ut lenser og andre oljebegrensende tiltak, sier Hægstad.Inn i nye oppgaver

Et av de ledende selskapene i å ta i bruk samarbeidsteknologien er ConocoPhillips. Administrerende direktør Steinar Våge skriver i årsregnskapet for 2007 følgende:

– ConocoPhillips har i flere år vært en foregangsbedrift innen integrerte operasjoner, og dette har bidratt til bedre regularitet, sparte kostnader og økt sikkerhet. Vi utvikler oss stadig videre, blant annet har vi tatt i bruk et nytt logistikkverktøy og åpner et nytt senter for produksjonsoptimalisering. Det er en kontinuerlig oppgave å videreutvikle sentrene for integrerte operasjoner i takt med vinne erfaringer og forbedrete arbeidsprosesser.Virtuell virkelighet i sann tid

Mye av det ConocoPhillips har gjennomført er utført i samarbeid med Kongsberg Intellifield.

Logistikkverktøyet som ConocoPhillips bruker for Ekofisk kombinerer flere teknologier. En full tredimensjonal modell av alle installasjonene, sanntidsdata om bølgebevegelser, vær og vind, 3D modeller av forsyningsfartøyer inkludert sanntidsdata om kurs og orientering, last og skipets bevegelser.

Tilsvarende modell finnes for forsyningsbasen i Tananger slik at ConocoPhillips kan følge all logistikk mellom land og offshore som går med skip i sann tid og få det opp som bilder på store skjermer.

– Systemet gir økt sikkerhet og gir mulighet for større fleksibilitet når i forbindelse med å disponere forsyningsfartøyene, forteller Hægstad.

Les også: Norsk kontroll på europeisk satellitt

Aktuelt for flere felt

Helsingeng mener at dette systemet kan videreutvikles til å omfatte alle installasjoner til havs.

Noe vi bli mer aktuelt etter hvert som store undervannsfelt har behov for å vedlikeholdes. I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange stilte nettopp det store antall fartøyer som ble brukt samtidig utbygger Hydro på store utfordringer i å koordinere deres virksomhet.

– Ved å legge inn simulatorfunksjoner kan vi i tillegg simulere og trene på vanskelige oppdrag som krever flere fartøyer. Det vil forenkle prosedyrene for en rekke marine operasjoner, som ofte er kompliserte. Men vi leverer også en versjon i disse dager over anlegg på land til Saudi Aramco. som skal bruke systemenet i forbindelse med drift av landbaserte anlegg, sier han.Service fra land

Kongsberg Maritime har levert flere samhandlingsrom verden over. Etter at de kjøpte opp Sense Intellifield er det opprettet flere samhandlingsrom på Kongsberg.

Flere av disse er knyttet opp mot kontroll og reguleringsutrustningen på installasjoner på norsk sokkel, hvor Kongsberg har stått for leveransen av de store styringssystemene.

– Vi har en samarbeidsavtale med StatoilHydro hvor våre stasjoner her på Kongsberg er knyttet opp mot Haltenbanken og Tampen-området i sanntid. Herfra hjelper vi kontrollromsoperatørene og driften ute i havet med kontrollsystemet. Dermed slipper vi å ha folk kontinuerlig ute i havet for å drive service og vedlikehold på de systemene vi har levert. Vi kan bistå med å rette feil eller gjennomføre endringer i systemene, forteller Per Hægstad.Står for kontinuiteten

– En av de store fordelene ved å koble systemene opp mot oss er at vi har inngående kjennskap til programvaren og virkemåten. I tillegg har vi prosessimulatorer for alle anleggene som vi bruker for å teste ut endringer og forbedringer i rutinene. Du kan si at vi står for kontinuiteten for anleggene ute i havet, sier han.

Det er ikke nødvending å koble opp til samhandlingsrommene via høyhastighetsforbindelser som fiberkabel.

– Det finnes på norsk sokkel, men verden over er ikke dekket med denne typen nettverk. Vi klarer oss med en fast satellittlinje. Det kan vi gjøre fordi vi ikke er avhengig av å ha videokonferanse. Det holder med vanlig telefon., forteller Helsingeng.

Overføringen via satellitt gjøres vi en standard, PRODML, som definerer all informasjon som skal sendes opp til anlegget som ligger 80 kilometer fra havet, langsmed Numedalslågen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.