Overtar Varg

Petroleum Geo Services, PGS, har blitt enige med Norsk Hydro om å overta det lille Varg-feltet, PL 38. Hydro som fikk dette lille oljefeltet med på lasset da Saga ble innlemmet, har dermed kvittet seg med alle interesser i feltet, siden selve produksjonsskipet Petrojarl Varg ble overdratt umiddelbart etter Hydros overtagelse. PGS får med seg to mindre oljeforekomster som ligger i PL 38. Som delbetaling for de 42 prosentene eierinteresser i feltet, påtar PGS seg oppryddingsansvaret etter produksjonsslutt.

PGS vil forsette produksjonen med Petrojarl Varg. De to tilhørende oljeforekomstene kan overføres til andre oljeselskaper som har spesialisert seg på å utvinne mindre felt.

Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning, noe som innbefatter at PGS godkjennes som operatør på norsk sokkel, noe PGS' ledelse mener er nær forestående.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå