NORWEGIAN TECH AWARD 2019

Overskuddsstrømmen fra dette bygget skal selges videre de neste 60 årene

Powerhouse på Brattørkaia er kandidat 3 til Norwegian Tech Award 2019.

Powerhouse på Brattørkaia er nominert til Norwegian Tech Awards' byggpris for 2019.
Powerhouse på Brattørkaia er nominert til Norwegian Tech Awards' byggpris for 2019. (Foto: Håvard Zeiner)

Powerhouse på Brattørkaia er kandidat 3 til Norwegian Tech Award 2019.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norwegian Tech Awards 2019

KANDIDAT NR 3, BYGG OG ANLEGG
Hva: Plusshus som produserer overskuddsenergi til et mikronett
Hvem: Powerhouse-alliansen for Powerhouse Brattørkaia

UAVHENGIG VURDERING:

Øystein Rønneseth er sivilingeniør i SINTEF Community og jobber med energibruk i bygninger. TU har bedt ham om å gi en vurdering av Powerhouse Brattørkaia.

Han understreker at han ikke kjenner alle detaljane rundt bygget, og presiserer at han ikke har vært involvert i prosjektet i SINTEF.

«Powerhouse Brattørkaia var eit pilotprosjekt i forskingssenteret FME ZEB, der målet var å utvikle nullutsleppsbygg. På SINTEF og NTNU jobbar vi no med eit nytt forskingssenter, FME ZEN, der vi utviklar nullutsleppsområder (zero emission neighbourhoods). I tillegg til å sjå på energi og klimagassutslepp tar ein der steget vidare til å inkludere fleire indikatorar som til dømes effekt og transport, slik Powerhouse Brattørkaia også har gjort. Eg trur og håpar ein vil sjå fleire slike bygg/områder framover på vegen mot nullutsleppssamfunnet. Akkurat no er ZEB Laboratoriet under bygging på Gløshaugen, som i tillegg til å vere eit nullutsleppsbygg vil vere ein forskingsarena der nye, innovative materialar og løysingar er utvikla, undersøkt og demonstrert i felles interaksjon med mennesker.

Som ingeniør vil eg seia Powerhouse Brattørkaia verkar å vere designa som eit meget bra og grundig gjennomtenkt prosjekt! Energibruken minimerast gjennom dei best tilgjengelege løysingane for både varmesystem, ventilasjonssystem, belysning, osv. Det eksisterer veldig få slike bygg, og Powerhouse Brattørkaia er ein av spydspissane i utviklinga av energieffektive og miljøvenlege bygg.

Bygget er nettopp ferdigstilt og det blir veldig interessant å følgje det vidare og sjå kor bra det fungerer i praksis. Vanlegvis er reell energibruk høgare enn berekna energibehov for nye bygningar, så det er viktig med tett energioppfølging og innregulering av systema spesielt første driftsåret. Det reknar eg med vil bli godt ivaretatt og eg veit ein masterstudent ved NTNU er i gang med å analysere varmesystemet.

Slike mikronett med utveksling av både termisk og elektrisk energi vil ofte vere gunstig, så lenge det er godt samsvar mellom overskotsenergi og behov i tilgrensande bygg. Det verkar å vere ein god løysing med felles sjøvassvarmepumpe som først forsyner BI-bygget ved sidan av og deretter Powerhouse Brattørkaia, som har lågare temperaturkrav. For å nå nullutsleppssamfunnet er det også lurt å sjå bygg i samanheng med transport, slik ein har gjort ved Powerhouse Brattørkaia, der overskotsstraumen skal brukast til å lade både elbussar, elbilar og elferge. Å avlaste straumnettet gjennom å kutte effekttoppar er også eit viktig område som Powerhouse Brattørkaia tar tak i.»

I august 2019 åpnet dørene til Powerhouse Brattørakaia i Trondheim. Kontorbygget er et plusshus-prosjekt som i løpet av et livsløp på 60 år skal  produsere mer strøm enn det som ble brukt under byggefasen, det som brukes i drift, samt det som kreves til riving.

Bygget høster energi gjennom solpaneler på tak og vegger, og har energieffektive løsninger som gjør at det bruker mindre energi enn det produserer. Planen er at overskuddsstrømmen som etterhvert skal lagres i et batteri som står i Powerhouse-byggets kjeller, skal inngå i et mikronett, som blant annet skal bistå nettet i Trondheim med avlastning ved effekttopper. Bygget skal også forsyne fergekaia på Brattøra med strøm, samt elbiler- og busser og andre nabobygg. Dette prosjektet har fått navnet «Storskalademonstrasjon av fremtidens energisystemer» og skal pågå i fem år.

Bak bygget står Powerhouse-alliansen, som er et samarbeid mellom Skanska, Entra, Snøhetta, Asplan Viak og miljøstiftelsen Zero.

Powerhouse Brattørkaia har et «hull» i midten av bygget for å slippe inn mest mulig lys. Foto:  Powel

Selger all strøm tilbake til nettet

I anledning av nominasjonen av Powerhouse-alliansen til Norwegian Tech Award-pris «Building and Construction» har TU spurt Rune Stene, som er daglig leder i alliansen, om hvordan det går med bygget i dag, etter at det har det vært i bruk i cirka tre måneder. 

Norwegian Tech Awards

Teknisk Ukeblad Media deler hvert år ut Norwegian Tech Awards. Vinnerne offentliggjøres og prisen deles ut på Oslo Militære Samfund 19. november.

Det deles ut flere priser:

Norwegian Tech Award: Hovedprisen
Norwegian Tech Award: Building and Construction
Norwegian Tech Award: Maritime
Norwegian Tech Award: Energy
Årets teknologileder
Hedersprisen

Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

Nominerte i kategorien Bygg og anlegg

  1. Entra for Kristian Augusts gate 13
  2. Oslo kommune for utslippsfri byggeplass
  3. Powerhouse-alliansen for Powerhouse Brattørkaia

Vinnerne kåres av en fagjury bestående av:

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder)

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Morten Dæhlen, UiO

Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Trond Markussen, Nito

Anne Borg, NTNU

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Knut E. Sunde, Norsk Industri

Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening

Jan Moberg, TU

– Bygget er i første prøvedriftsår og det pågår innregulering av anleggene. Generelt har vi mottatt positiv tilbakemelding fra brukerne av bygget på luft, lys og temperatur. I overgangsperioder kan bygget oppleves noe kaldt, men dette overvåkes tett og reguleres fortløpende, svarer han.

Til nå har bygget produsert 477,96 MWh strøm fra solcellepanelene, opplyser Steene.

– Per dags dato er det ikke batteri i kjelleren. Inntil vi får batteri på plass, selges all strøm til nettet og vi kjøper tilbake den strømmen vi benytter, forteller han.

Steene håper at «Storskala demo»-prosjektet vil bidra til at regelverket endres, slik at flere overskuddsprodusenter av strøm kan få selge til nettet, uten å selge det som bygget og naboer av bygget har behov for. Powerhouse skal stilles til disposisjon for å teste løsninger i +city xchange-prosjektet til Trondheim kommune.  

Les også

Flere bygg i tråd med Paris-avtalen

– Hva dere syns om å bli nominert?

– Selvsagt er vi i Powerhouse-samarbeidet veldig stolte av dette prosjektet, men vi kjenner oss på ingen måte ferdig, selv om vi har realisert et nytt Powerhouse-bygg. Et bygg alene gjør ikke så stor forskjell på klima, reduserer ikke så mange tonn med CO2, svarer han.

– Vi ønsker å dele vår erfaringer slik at flere bygg blir realisert i tråd med Paris-avtalen, eller som vi kaller det «Powerhouse Paris Proof». Det å bli nominert til Norwegian Tech Awards bidrar til positiv oppmerksomhet rundt Powerhouse-samarbeidet, men det retter også fokus på bygg og teknologi som virkemiddel i kampen mot klimaendringene, forteller han videre.

– Hvorfor mener dere at dere fortjener å vinne?

Fra åpningen av Powerhouse Brattørkaia i Trondheim. Powerhouse-alliansen.
Powerhouse-alliansen foran Powerhouse Brattørkaia. F.v.: Administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød, tidligere administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork, Tonje Frydenlund, direktør for forretningsutvikling i Snøhetta , leder i Zero, Marius Holm, daglig leder Powerhouse, Rune Stene, og prosjektdirektør i Entra- Per Ola Løvholm. Foto: Ronny Danielsen

– Vi fortjener å vinne fordi vi som samarbeidspartnere over tid har bevist at det går an å bygge svært klimaambisiøse bygg innenfor kommersielle rammer. Powerhouse benytter teknologi på en smart måte – ofte kjent teknologi satt sammen på en ny og innovativ måte, svarer han.

– Det er også noe av bakgrunnen for at vi utviklet veilederen for smarte bygg kalt «Smart by Powerhouse», legger han til og forteller at erfaringene fra Powerhouse Brattørkaia har vært avgjørende for veilederen:

– Vi ser teknologi som et vesentlig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra bygg. Men da er ikke svaret nødvendigvis mer teknologi, men riktig teknologi i samarbeid med byggets design. Vi vinner fordi vi vil mer, avslutter han.

Powerhouse-alliansens neste bygg som blir ferdigstilt er Powerhouse Telemark i Porsgrunn for R8. Steene forteller at de nå er inne i en hektisk byggefase og bygget vil stå ferdig frem mot sommeren 2020.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå