Oversikt: Byggematerialer som absorberer NOx og CO2

Renser lufta etter at de er satt opp.

Oversikt: Byggematerialer som absorberer NOx og CO2
Dette takbelegget spiser nox-gasser til alle måltider. Foto: Knut Bjørheim

De siste 10–15 årene er det lansert flere byggematerialer som skal bidra til å fjerne drivhusgasser og luftforurensning. Betong og grønne tak tar opp karbondioksid (CO2). Asfalt takbelegg, fasadeglass og belegningsstein bryter ned nitrogenoksider (NOx).