KLIMA

Oslo raskere enn Bergen

SNART KLART: Direktør Geir Olav Mandt fra Bergen og Omland Havnevesen møtte sivilingeniør Ragnar Gjørven, som leder arbeidet med standardisering av landstrøm, og ABBs landstrømansvarlige Ola Norén i Bergen tidligere i høst.
SNART KLART: Direktør Geir Olav Mandt fra Bergen og Omland Havnevesen møtte sivilingeniør Ragnar Gjørven, som leder arbeidet med standardisering av landstrøm, og ABBs landstrømansvarlige Ola Norén i Bergen tidligere i høst. Bilde: Peter Tubaas/ABB
Tore Stensvold
7. des. 2010 - 10:36

Hjelpemotorer vs. landstrøm

 • Hjelpemotorer:
  Alle skip benytter hjelpemotorer som driver generatorer for å forsyne skipet med elektrisk strøm.
  Motorene slipper ut relativt store mengder svoveldioksid, nitrogenoksider, partikler og CO2.
  Strengere miljøkrav vil føre til reduksjon av svovle- og nitrogenoksider, men ikke fjerne det helt.
 • Landstrømanlegg:
  Krever transformatorstasjon med transformator og frekvensomformer for tilkopling til det lokale strømnettet, elektrisk infrastruktur i havnen og kabelanlegg til tilkoplingspanel, transformator og kontrollutrustning ombord i fartøyene og kontrollsystemer.
  Strømforsyningen ombord på et cruiseskip går på 60 hertz, mens nettet i Norge bruker 50 hertz. Derfor kreves det en frekvensomformer til konverteringen.
  De tekniske utfordringene er ikke kompliserte, men systemene må standardiseres, på tvers av landegrensene. Det arbeidet er nå så å si i havn.


I fjor vinter gikk luftalarmen i Bergen flere ganger. Biltrafikken ble strupt som strakstiltak. Offshoreskip og andre skip som ikke absolutt måtte til indre havn, ble jaget ut. Skipsutslipp får skylda for 15 prosent av de skadelige og plagsomme NO2 og NOx-utslippene.

Bergen: 154 timer med ekstrem luft

Bergen kommune utreder tiltak, deriblant å tilby skip tilkobling til landstrøm. Nylig ble luftkvaliteten for kommende vinter igjen diskutert og tiltak presentert. Der står det blant annet at Havnevesenet har iverksatt tiltak for å redusere utslipp fra fartøy i havn. Det stemmer ikke helt når det gjelder landstrøm, som tidligere ble hevdet å være det viktigste tiltaket.

OMFORMER:Mange skip har 60 Hz-anlegg og må derfor ha en omformer om bord for å gjøre om 50Hz-strømmen fra land.  *** Local Caption *** Göteborg havn - landstrømtilkboling. Cavotec og ABB
OMFORMER:Mange skip har 60 Hz-anlegg og må derfor ha en omformer om bord for å gjøre om 50Hz-strømmen fra land. Karl-Olof Claesson, Rambøll

Ikke konkret

– Vi er ikke kommet noe lengre med å etablere landstrømtilkobling for større fartøy. Men vi er med i prosjektet Clean North Sea Shipping (CNSS) der flere tiltak for å begrense utslipp og forurensing fra skipstrafikk er med, deriblant landstrøm, sier havnedirektør Geir Olav Mandt til Teknisk Ukeblad.

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har engasjert seg CNSS-arbeidet, som er et EU-prosjekt.

PLUGG INN: Göteborg havn har landstrømstilbud ved ro-ro-terminalen. Stikkontakten for landstrøm tres inn i hullet i skipets skrog. *** Local Caption *** Götevborg havn - landstrømtilkboling. Cavotec og ABB
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har engasjert seg CNSS-arbeidet, som er et EU-prosjekt. PLUGG INN: Göteborg havn har landstrømstilbud ved ro-ro-terminalen. Stikkontakten for landstrøm tres inn i hullet i skipets skrog. Karl-Olof Claesson, Rambøll

Les også: Ble enige om krav til landstrøm

Noe gjøres i Bergen

Havnedirektøren sier at det er gjort flere tiltak i havnen for å redusere utslipp, blant annet:

 • Unngår å legge fartøy på Festningskaien, nær Bergen sentrum, så lenge luftkvaliteten er dårlig.
 • Mindre fartøy legges på landstrøm på Bryggen, Holbergkaien og Tollboden når luftkvaliteten er dårlig. (Opptil 125Amp. og 400V.)
 • Samtlige fartøyer ligger med et minimums forbruk på strøm. Aktiviteten om bord avpasses deretter.
 • Det skal ikke foretas vedlikehold om bord, som betinger utslipp til luft.

Les også: Befrir Geiranger fra eksos

Oslo er i gang

I Oslo havn er det gjort noen forberedelser og Color Line kan i løpet av våren bli første rederi som kobler seg på landstrøm. Men fortsatt er det penger det står på.

– Vi har ikke tatt endelig beslutning, men vi har planer som gjør at vi kan skifte til landstrøm våren 2011, sier informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Göteborg og Stockholm har allerede flere kaiplasser med landstrøm. Hittil har de fleste havner og rederier skyldt på at det mangler internasjonale standarder. Den unnskyldningen holder ikke lenger, verken i Oslo eller Bergen.

STIKKONTAKT: Det er solide dimensjoner på stikkontakten som skal kobles til skipets elektriske tavler.  *** Local Caption *** Götevborg havn - landstrømtilkboling. Cavotec og ABB
STIKKONTAKT: Det er solide dimensjoner på stikkontakten som skal kobles til skipets elektriske tavler. Karl-Olof Claesson, Rambøll

Ikke vilje nok

– Teknisk er alt lagt til rette, sier Ola Norén i ABB til Teknisk Ukeblad.

– Bergen har strøm nok, vi kan levere de tekniske installasjonene på kai og vi kan levere utstyret skipene trenger, sier Norén.

Svensken mener det mangler politisk vilje.

RCCL: Lenge til krav om landstrøm

Standardiserte løsninger

Ragnar Gjørven, selvstendig konsulent, tidligere i Norsk elektroteknisk komité (NEK), leder det internasjonale arbeidet med å utarbeide felles teknisk plattform for både landstrømsiden og de tekniske installasjoner om bord i skip.

De internasjonale standardiseringsorganer, det vil si Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Organization for Standardization (ISO) og International Electrotechnical Commission (IEC) har samarbeidet om dette i et felles prosjekt.

FNs skipsfartsorganisasjon IMO støtter seg til arbeidet Gjørven leder, og som han er belønnet med IEC Award 2010 for.

GAMMELT OG NYTT: Freedom of the Seas ved Akershus kai i Oslo. Overlevert i april 2006 fra Aker Yards Åbo.
BRÅK OG FORURENSNING: Oslo vil få flerer cruiseskip over på landstrøm for å redusere støy og luftforurensning. Både Bergen og Oslo håper på statlig finansieringshjelp. Anders J. Steensen

Siste runde

– Vi er å så si helt i mål med felles tekniske krav og standarder internasjonalt Vi er nå inne i siste høringsrunde, og et kommentar og avstemningsdokument vil bli sirkulert i januar 2011., sier Gjørven til Teknisk Ukeblad.

Han ser siste runde som sandpåstrøing.

– Eventuelle justeringer nå, vil komme i første revisjon om ca. fire år, sier Gjørven.

Les også:

Forsprang

I Sverige er både deler av Stockholm havn og Göteborg utbygget med tilkoblingspunkter for landstrøm. Myndighetene stiller med både pisk og gulrot. Utslippskravene i henhold til EU er strenge og krever at skip må bruke dyrere drivstoff med lavt svovelinnhold. Samtidig tilbys strøm med redusert avgift for skip som kobler seg på strømnettet i havn.

– Teknisk er dette hyllevarer, både til landanlegg og til installasjon på skip for å konvertere 50 Hertz landstrøm til 60 Hertz som det er på mange skip, sier Norén.

Strøm nok

Han mener Bergens-området har strøm nok.

– Kapasiteten er god nok allerede i dag, sier han.

Landstrømtilkobling av Color Lines to skip i Oslo, vil bety en årlig utslippsreduksjon på ca. 3500 tonn CO2 og 52 tonn NOX/NO2.

Les også:STRØMMER TIL: Ro-ro-havnen i Göteborg har utstyr og anlegg klart. Skipene som anløper kan få landstrøm.
STRØMMER TIL: Ro-ro-havnen i Göteborg har utstyr og anlegg klart. Skipene som anløper kan få landstrøm. Göteborg hamn

Utålmodig byråd

Bergen kommune er i ferd med å endre taktikk.

Sammen med Hordaland fylkeskommune vil Bergen forskuttere investeringer i landstrøm.

– Til syvende og siste er det brukerne som skal betale for landstrøm. Bergen kommune har derfor besluttet at vi kan være med og forskuttere investeringen, sier byråd for byutvikling, miljø og klima, Lisbeth Iversen til Teknisk Ukeblad.

Hun kan likevel ikke si hvor fort utbyggingen kan komme i gang.

– Vi har utredet dette og kan sette i gang ganske rakst, sier Iversen.

Bergen har også søkt om økonomisk støtte fra sentrale myndigheter, deriblant Enova, Transnova og NOx-fondet.

– Vi har fått positive signaler fra Enova. Landstrøm vil være viktig tiltak i alle havner. Staten bør derfor gå inn aktivt inn for dette, sier Iversen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.