ASFALT

Oslo kommune bekrefter: Konkurransen om asfaltkontrakten for 2022 og 2023 er avlyst

Fristen for å gi tilbud var 11. januar, men nå er hele konkurransen avlyst.

20. des. 2021 - 14:11 | Endret 20. des. 2021 - 16:34

Oslo kommunes asfaltkontrakt for 2022 og 2023 var anslått til mellom 45.000 og 50.000 tonn asfalt i året. Budsjettet for reasfaltering av veinettet var anslått til rundt 65 millioner kroner for 2022.

Som det hette i utlysingen: «Kontraktsarbeidet består av å foreta reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette.»

Konkurransen skal nå være avlyst, etter det Veier24 får opplyst. Bymiljøetaten i Oslo kommune har bekreftet det. 

Kontrakten fokuserte først og fremst på miljøtiltak for maskiner og utstyr, noe som fikk asfaltbransjen til å reagere. Et par eksempler:

Under «Spørsmål og svar» i konkurranseverktøyet stilte en entreprenør 24. november spørsmål om bruken av Pmb-masser:

«SVV og Fylkes kommuner har åpnet opp for bruk av inntil 10% gjenbruk i sine kontrakter for Pmb masser. Dette gjelder for de tilfeller hvor entreprenører kan dokumentere at gjenbruk som tilsettes inneholder Pmb.

Oslo Kommune ønsker at det skal leveres best mulig miljø regnskap, dette vil være med på å redusere det totale CO2 utslippet for kontrakten.

Vil dette kunne gjelde for denne kontrakten?»

Bymiljøetatens svar: 

«Nei, det vil ikke gjelde for denne kontrakten.»

Denne laderen fra Kverneland Energi kan flyttes med personbil. Ladeenheten som Vegvesenet er ute etter i denne konkurransen er større: En container på ti eller 20 fot.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Nei igjen

Likeledes: På samme dato, også under «Spørsmål og svar» i konkurranseverktøyet stilte en entreprenør spørsmål om bruken av EPD'er som dokumentasjon for CO2-regnskap. Her framgår det at Oslo kommune ønsket å bruke en toårig asfaltkontrakt for å skaffe seg erfaring med EPD-regnskap. 

Spørsmålene så slik ut:

«1. For asfaltkontrakter til SVV og Fylkeskommuner har det for 2021 vært ett krav om å dokumentere CO2 utslipp for produksjon, transport og utlegging av asfaltmasser. EPD (Environmental Product Declaration) er utarbeidet for samtlige asfaltresepter som benyttes på kontrakten. EPD dokumenterer hele kjeden, 1-3 produksjon, 4 transport og 5 utlegging. Dette gir oversikt over totalt utslipp av CO2 pr. tonn asfalt ferdig utlagt på veien. Som en kan lese ut av EPD utgjør produksjon over 90 % av det totale CO2 utslipp ifb med asfalteringsarbeider. I dag vekter ikke Oslo Kommune mer enn det som ligger innenfor disse 10% i asfaltkontraktene til tross for den fremoverlente miljøprofilen kommunen har i dag.

Vil dere vurdere å legge inn EPD som et tildelings-kriterium i denne kontrakten?

2. Det er også mulig å tilsette fosilfritt bindemiddel i det jomfruelige bindemiddel - noe som igjen vil gjøre stort utslag på det totale CO2 regnskapet for asfalten. Vil dette være noe byggherren vil åpne for å vurdere eller vekte som et tildelingskriterium?»

Svaret til Bymiljøetaten i Oslo kommune var også her mer eller mindre nei:

«1. Det er ikke aktuelt å bruke EPD som tildelingskriterium i denne konkurransen, men bruk av EPD som tildelingskriterium vil bli vurdert i kommende kontrakter. I den forbindelse ønsker oppdragsgiver å få erfaring med EPD-regnskap i denne kontrakten.

Det gjøres en endring i vedlegg 2 kontraktsformular og følgende kontraktstekst legges til:

19.3   Rapportering EPD-regnskap

Oppdragsgiver ønsker å få erfaring med EPD-regnskap (EPD - Environmental Product Declaration) fra levering av forskjellige typer asfalt for asfaltproduksjon, transport og utlegging av asfalt med Moduler A1 til A5.

Leverandøren skal utarbeide, føre og oversende EPD-regnskap med Moduler A1 til A5 for EPD’er for alle produserte og leverte asfaltmasser som LTA, farget asfalt, fresemasser (24j/Ak), Agb8, Agb16, Ab8, Ab11, Ab8 PmB og Ab11 PmB for gater og veier med elementer som bærelag, bindelag, justering, slitelag, opphøyde gangfelt, fortau, gang- og sykkelveier eller parkeringsplasser pr år.

EPD-regnskap leveres pr status 30. juni med frist 10. august, leveres pr status 30. september med frist 31. oktober og leveres pr 31. desember med frist 30. januar. Alle kostnader for EPD-regnskap er inkludert i enhetspriser.

(...)

2. Det er ikke aktuelt å bruke dette som tildelingskriterium i denne konkurransen. Andre typer bindemiddel og eller tilsetninger kan bli bestilt for utprøving og sporadisk bruk, (...)»

Veier24 har bedt Oslo kommune om en kommentar.

På ettermiddagen i dag skriver Bymiljøetaten i en epost til Veier24 at Rune Gjøs, direktør for mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten, kan siteres på dette:

«Det er riktig at Bymiljøetaten har i dag avlyst konkurransen 55-BYM-2021 Reasfaltering i Oslo.

Etaten har sendt ut følgende melding til alle leverandører som har meldt interesse i konkurransen: Bymiljøetaten har mottatt bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på avlysing av konkurranse om asfaltkontrakt. Bestillingen medfører at det må gjøres endringer i konkurransens krav til miljø som ansees som vesentlige.  Det foreligger derfor en plikt til avlysningen av konkurransen, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Vi antar at ny konkurranse om reasfaltering i Oslo vil bli kunngjort på nytt i løpet av første halvår i 2022.»» 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.