DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Oslo har avlyst konkurransen om driftskontrakt i sørøst

Årsak: Uklarheter og motstrid i miljøkravene i kontrakten.

12. mai 2020 - 14:55

Oslo kommune har lyst ut en kontrakt på drift og vedlikehold av veier og gangstier i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Utlysingen skjedde i februar i år, først med tilbudsfrist 1. april. Senere ble fristen utsatt til 17. april.

I dag kom meldingen om at Bymiljøetaten i hovedstaden har avlyst hele konkurransen.

Kommunen viser til anskaffelsesforskriften § 25-4: «oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn».

Oslo kommune forklarer avlysingen slik i et brev som er sendt ut til deltakerne i konkurranse 119-BYM-2019: «I forbindelse med evalueringen av innkomne tilbud i konkurransen ser vi at det er uklarheter og motstrid i konkurransedokumentene. Dette gjelder miljøkravene i kontrakten under pkt. 18, konkurransegrunnlaget pkt. 4 tildelingskriteriet for miljøkrav, og skjema for kjøretøy som leverandørene skulle levere inn sammen med tilbudet. 

Alle tilbudene inneholder kjøretøylister der det oppgis kjøretøy og maskiner som avviker fra minimumskravene i kontrakten. Alle har en eller flere kjøretøy som ikke tilfredsstiller kontraktens minimumskrav.»

Kommunen sier videre: «At det foreligger uklarheter og motstrid vedrørende miljøkravene i konkurransedokumentene anses etter vår vurdering som saklig grunn til avlysning av konkurransen.»

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Ny konkurranse lyses ut snart  

Denne kontrakten gjelder i utgangspunktet for to år - men med mulighet for forlengelse i inntil to år - og var oppgitt å ha en verdi på 300 millioner kroner eks. mva.

Kommunen melder at det vil bli gjennomført en ny tilsvarende konkurranse innen kort tid.

De aktuelle miljøkravene som kommunen viser til, punkt 18 i konkurransen, ser blant annet slik ut:

«18.1.1 Maskiner og traktorer

Alle maskiner og traktorer som benyttes skal minimum være fossilfrie. Alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent og registrert i Maskinregisteret.

Leverandøren forplikter seg til å benytte de kjøretøy- og maskinteknologier og/eller drivstofftyper som oppgis i tilbudsbesvarelsen. Nye kjøretøy, maskiner eller drivstofftyper som introduseres i løpet av kontraktsforholdet skal være minst like klima- og miljøvennlige som opprinnelig avtalt.

Alle maskiner og traktorer som brukes i oppdragsutførelsen på denne kontrakten, skal oppfylle minimum utslippskrav Stage III B eller tilsvarende.

Leverandøren skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy og maskiner som benyttes og skal oversende kopi av henholdsvis vognkort og samsvarserklæring på forespørsel fra Oppdragsgiver.

18.1.2 Biler og lastebiler

Alle biler som ikke faller inn under punkt 18.1.3, unntatt traktorer, som brukes i oppdragsutførelsen, skal oppfylle utslippskrav tilsvarende Euroklasse 6/VI og benytte minimum fossilfritt drivstoff.

(...)

Biler og lastebiler som anskaffes i løpet av kontraktsperioden skal være Euroklasse 6/VI eller tilsvarende siste generasjons motorteknologi.»

Veier24 har sendt spørsmål til Bymiljøetaten om blant annet hvor mange firmaer som ga tilbud på kontrakten og hva som blir endret i det nye konkurransegrunnlaget. Vi har foreløpig ikke fått svar.   

I dag er omtrent 25 prosent av personbilparken i Norge elektrisk. Et realistisk mål er at 80 prosent er nullutslipp i 2035, mener Ida Krag i Norges Bilbransjeforbund.
Les også

Politikerne bør enes om et nytt elbilmål

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.