BYGG

Oslo får nye sykehusbygg som tilsvarer fem ganger operaens areal

Skisse av nytt klinikkbygg Radiumhospitalet.
Skisse av nytt klinikkbygg Radiumhospitalet. Illustrasjonsfoto: Link Arkitektur

De neste ti årene skal nærmere 200.000 kvadratmeter sykehus bygges i Oslo, tilsvarende fem ganger operaen i Oslo. Det skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

Helseforetaket ønsker med det å styrke sykehustilbudet i Oslo ved at pasienter og brukere skal få samlede tjenester i nye og mer egnede lokaler.

Fagfolk skal samles

Jan Frich er direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Han sier at det er stort behov for nye lokaler.

– Flere av byggene ved Oslo universitetssykehus er over 100 år gamle og uegnet for moderne helsetjenester. Det er et stort behov for nye lokaler. Dessuten er det behov for å øke kapasiteten, slik at vi kan ta imot alle som trenger sykehustjenester, også når vi blir mange flere, uttaler han i pressemeldingen.

Les også

Videre utdyper han at behovet for samordning av spesialisthelsetjenesten i Oslo var sentralt da regjeringen i 2007 besluttet å slå sammen tidligere Helse Sør, som hadde ansvaret for Rikshospitalet på Gaustad og Helse Øst, som hadde ansvaret for Ullevål universitetssykehus.

Jan Frich er direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst

– Behovet for å samle de den høyspesialiserte behandlingen er ikke blitt mindre i 2018. I dag har Oslo mange fagfolk innen de samme fagområdene, som holder til i ulike bygg med hver sin utstyrspark. Ved å samle fagmiljøene vil vi styrke kvaliteten på behandlingen og bruke ressursene på en enda bedre måte, sier han.

Både Ullevål og Gaustad er blitt vurdert som aktuelle områder for å samle de spesialiserte funksjonene. 

«I 2016 landet Oslo universitetssykehus på Gaustad, hvor det er alt finnes moderne bygg og utstyr. Helse Sør-Øst RHF var enige i denne vurderingen, og beslutningen ble stadfestet av helseministeren».

Les også

Oslo prioriteres nå

– Helse Sør-Øst strekker seg fra Agder i sør til Tynset i nord. Regionen har mange sykehus hvor det er stort behov for å bygge nytt, sier Frich i pressemeldingen.

– Sykehus er svært kostbare, høyteknologiske bygg, og vi må hele tiden vurdere hvor behovet er størst. Vi har nylig bygd nytt sykehus i Østfold og om kort tid starter byggingen av nytt sykehus i Drammen. Utbyggingen i Oslo har vært planlagt lenge og nå skal Oslo universitetssykehus prioriteres, utdyper han.

Utbyggingen av Oslo universitetssykehus innebærer bygging av et stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila.

– Planleggingen har kommet lengst for det nye bygget på Radiumhospitalet, og der stikkes spaden etter planen i jorda om et års tid, sier direktøren om fremdriften av prosjektene. 

Oslo universitetssykehus' prosjekter

Prosjektansvarlig for følgende prosjekter er Helse SØr-Øst med ressurser fra Sykehusbygg HF.

RADIUMHOSPITALET

Nytt klinikkbygg
Innhold: Sengeposter, operasjonsstuer, poliklinikk/dagbehandling og bildediagnostikk
Areal: Cirka 33 000 kvadratmeter
Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner
Overordnet IKT-program: 233 millioner kroner

Byggestart planlagt i 2019, med ferdigstillelse i 2023.

Protonsenteret
Innhold: Fire bunkere, hvorav en til forskning
Areal: Cirka 10 000 kvadratmeter brutto
Prosjektkostnad: 1 840 millioner kroner
Anskaffelse av protonutstyr: Konkurranse utlyses sommeren 2018

Byggestart planlagt i 2019, med ferdigstillelse i 2023.

AKER

Akuttsykehus med storbylegevakt
Stort akuttsykehus
med somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Beregnet arealbehov i trinn 1: Cirka 110.000 kvadratmeter og cirka 12.000 kvadratmeter universitetsareal
Kostnadsestimat: Cirka 9,8 milliarder kroner (eksklusiv universitetsarealer)

GAUSTAD

Samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner
Beregnet arealbehov i trinn 1: Cirka 72.000 kvadratmeter og cirka 8000 kvadratmeter universitetsareal
Kostnadsestimat: Cirka 8,9 milliarder kroner (eksklusiv universitetsarealer)

Planlagt gjennomføring for trinn 1 av Aker og Gaustad-prosjektene er 2021-2027. 

NYTT BYGG FOR REGIONAL SIKKERHETSAVDELING

Aktuell tomt ligger på Ila i Bærum, innenfor markagrensen.
Reguleringsarbeidet og eventuell flytting av markagrensen er trolig ikke ferdig før i 2019. Oppstart av forprosjekt tilpasses fremdriften i reguleringssaken.
Planlegges en etappevis utbygging, med mulighet for samlokalisering med lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemmede.

 Kilde: Helse-sorost.no

Somatikk og psykisk helsevern på samme sted

Sykehuset på Gaustad og lokalsykehuset på Aker bygges parallelt. Lokalsykehuset bygges for å øke den samlede kapasiteten for lokalsykehuspasienter i Oslo.

– Innbyggerne i Oslo vil i fremtiden få sine lokalsykehustjenester fra enten Aker, Diakonhjemmet, Lovisenberg eller regionsykehuset på Gaustad, avhengig av hvilken bydel de bor i, sier Frich.

– Målet er at innbyggerne i Oslo skal få de fleste av sine lokalsykehustjenester fra ett sykehus, enten det gjelder somatikk eller psykisk helsevern. Utviklingen av Oslo universitetssykehus skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset og helsetjenesten i bydelene, legger han til.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.