Ormen til land

Dermed kan Aukra kommune slippe jubelen løs. Ilandføringsanlegg og prosessanlegg i kommunen vil gi betydelige inntekter i kommunekassa.

Utbyggeren Norsk Hydro går for denne løsningen, som blant annet Statoil har kjempet i mot. Fredag kommer imidlertid statsoljeselskapet og de andre rettighetshaverne til å gå inn for den kominerte løsningen med undervannsinstallasjoner og prosessering i nordmørsfylket.

Endelig avgjørelse faller i Stortinget 19. desember.

Prosjekteringen av Ormen Lange har fulgt to alternativer: I det ene konseptet bygges feltet ut med undervannsbrønner og gassen føres til Nyhamna i Aukra kommune. I det andre bygges også feltet ut med undervannsbrønner, men gassen føres til en flytende prosesseringsplattform før gassen føres direkte videre i rørledning sørover til eksisterende rørledninger i Nordsjøen. Sistnevnte er nå endelig forkastet av Norsk hydro.

Prosjektledelsen i Hydro har vurdert de to konseptene ut fra 15 kriterier som foruten teknikk også omfatter økonomi, miljø og samfunn. Den totale nytten for samfunnet er tillagt betydelig vekt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå