OFFSHORE

Oppgraderer Oseberg C

Kontrakten har en verdi på ca kr 21 millioner. Oppstart vil skje umiddelbart og arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av desember 2000, skriver selskapet i en pressemelding.

Procon Drilling Services AS er et heleid datterselskap hos ProSafe ASA, og har allerede borekontrakten på Oseberg. og tildelingen av oppgraderingskontrakten innebærer at selskapet vil starte boringen på ytterligere en installasjon så snart oppgraderingen av boreanlegget er ferdigstilt.

Les mer om: