PROSJEKTER

Oppdrag til rundt 35 mill: Her skal 550 meter av riksvei 22 flyttes

Ny og bedre vei kommer til å ligge lenger fra jernbanen.

Riksvei 22, slik det ser ut nå ved Tranga ved Rakkestad. Veien skal flyttes.
Riksvei 22, slik det ser ut nå ved Tranga ved Rakkestad. Veien skal flyttes. Foto: Statens vegvesen
21. apr. 2022 - 16:43

Her handler det om riksvei 22 ved Tranga i Rakkestad kommune i Viken, noen få kilometer sør for kommunesenteret. Veistrekningen som skal utbedres er på rundt 550 meter, og det skal også bygges VA-anlegg for Rakkestad kommune over 870 meter.

Riksvei 22 betraktes som en viktig nord-sør-forbindelse i gamle Østfold. Det er ingen gode omkjøringsmuligheter her, og trafikken må dermed gå gjennom området mens ny vei bygges. Det er per i dag ikke plass til snøopplag på strekningen og sidearealet er ikke i tråd med dagens krav til trafikksikkerhet. Det er også dårlig sikt.

Så dermed: Veien skal sideforflyttes for å skape avstand til jernbanen, som går rett på nedsiden (vestsiden) av veien. På den ene siden av veien er det en svært bratt skråning, anslagsvis ti meter, ned til jernbanesporet. Mot jernbanesporet ligger veien delvis på tørrmur av stein, men også delvis støttet opp på skråfjell mot jernbanen.

Vegvesenet gjør det klart at nærheten til jernbanesporet vil kreve sitt under anleggsperioden. Riktignok går det ikke ordinær passasjertrafikk på strekningen, men sporet er i bruk. Arbeidet må avklares med Bane NOR.

Rekkverket mot jernbanen er ellers i svært dårlig forfatning. Tilstanden til støttemurene er også usikker.

Gjennomsnittlig ÅDT er i overkant av 5000, med 12 prosent lange kjøretøy.

Noen omtrentlige hovedmengder i dette prosjektet:

  • Vei i dagen: 550 m
  • Bergsprengning: 28.000 m3
  • Masseforflytning: 39.000 m3
  • Veidekke: 5000 m2
  • VA-grøft: 870 m

Verdien på dette prosjektet er anslått til 35 millioner kroner.

Frist for ferdigstillelse er satt til 15. mai 2023.

Vegvesenet legger her opp til en litt sjelden, men godt kjent konkurranseform, en såkalt begrenset tilbudskonkurranse. Etaten skal plukke ut mellom tre til fem leverandører.

Tilbudskonferanse avholdes enten i Moss eller digitalt 25. april. Tilbudsfrist er 9. mai.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.