Ønsker Kina til IEA

Ønsker Kina til IEA
TRENGER ENERGI: Kina trenger energi, og Det internasjonale energibyrået (IEA) trenger Kina. IEA ønsker nå at verdens største energiforbruker Kina skal være med på å forme verdens energipolitikk gjennom OECD-landenes energiredskap, IEA. Bilde: Reuters / Scanpix

Kina er blitt verdens største energiforbruker, med over 20 prosent av det globale forbruket.

Nå vil Det internasjonale energibyrået (IEA) ha kineserne som medlem, for å sikre at byråets avgjørelser får effekt i energimarkedet.

I forrige uke valgte IEAs medlemmer å IEA åpner nødlagrene for å senke oljeprisen. Norske analytikere mener det – Dette er ingen løsning .

Vokser fortsatt

Kina passerte USA som verdens største energiforbruker i fjor, og frem til 2035 vil elektrisitetsforbruket deres tredobles. Oljeimporten er ventet å øke fra 4,3 millioner fat per dag i 2009 til 12,8 millioner fat per dag i 2035. Med mindre regjeringen endrer politikk kan også kullimporten øke til et nivå som tilsvarer alt av global kulleksport i dag. Gassimporten øker til 53 prosent av Kinas forbruk i 2035, spår IEA, noe som krever LNG-mottaksanlegg og en rør-infrastruktur for å fordele gassen.

Det vil være til begges fordel om IEA og Kina samarbeider bedre, sier IEAs direktør Nobuo Tanaka under Global Think Tank Summit i Beijing sist helg.

– Kinas fremvekst handler ikke bare om opp, men også inn. Inn i internasjonale markeder, inn i politiske rammeverk som styrer disse markedene, inn i felles mekanismer for å håndtere kriser, og kanskje en dag inn i IEA som et forum for å håndtere globale energispørsmål, sier Tanaka ( les talen).

Fem grunner

Tanaka oppgir fem grunner for Kina til å bli med i IEA:

  • Energisikkerheten kan bli bedre. Det blir lettere å koordinere importørlandenes handlinger i perioder hvor tilgangen på olje er for lav. I fremtiden kan selv små forstyrrelser i markedet skape store prisvariasjoner, mener IEA
  • Som IEA-medlem vil Kina delta i et forum som har innflytelse over fremtidens energisikkerhet og klimapolitikk. Det 20. århundrets energisikkerhet var basert på billig olje og biler. I det 21. århundret er det elbiler og bærekraftig elektrisitetsproduksjon og -distribusjon, ifølge IEA
  • Kina får delta i åpne diskusjoner om teknologi og får bedre tilgang til ny teknologi
  • Kina får anledning til å ta i bruk andre lands erfaringer, deres statistikker og metoder for å øke energieffektiviteten, og de får dele sine erfaringer og påvirke det globale paradigmet
  • De vil også få mulighet til å vise at Kina er kommet så langt at de kan stå sammen med andre industriland i viktige globalt spørsmål. Kina er viktige i FN, Det internasjonale pengefondet IMF, G20 og Verdens handelsorganisasjon. Hvorfor ikke også IEA?

Les også:

Verdens raskeste oljefall

– Mangler to millioner fat om dagen

– Oljeprisen vil bli høyere

122 land i energifare

Kina mangler kraft

Dyr olje til 2013

Støtter peak oil-rapport

Pengefondet: <br/> Ikke nok olje

Les mer om: