INDUSTRI

Om to år kommer de nye F-35-flyene til Norge. Her skal de bo

Skissen viser utsikt fra nord og med investeringsprosjektene for etablering av hovedbasen for nye kampfly, F-35. Skvadronbygget er nå under bygging. Byggeprosjektet for etablering av nytt vedlikeholdsbygg for F-35 kobles sammen med det nye skvadronbyget for F-35.
Skissen viser utsikt fra nord og med investeringsprosjektene for etablering av hovedbasen for nye kampfly, F-35. Skvadronbygget er nå under bygging. Byggeprosjektet for etablering av nytt vedlikeholdsbygg for F-35 kobles sammen med det nye skvadronbyget for F-35.
Håvard ZeinerHåvard ZeinerHåvard ZeinerHåvard ZeinerHåvard ZeinerHåvard ZeinerHåvard Zeiner
5. jan. 2016 - 06:00

Ørland hovedflystasjon

  • Har vært Nato-tilpasset flystasjon siden den ble bygd i 1954.
  • Er plassert i Ørland kommune i Sør-Trøndelag over et areal på over 6000 mål.
  • I 2012 ble det vedtatt at flystasjonen skal være Norges hovedbase for kampfly.
  • Opprustningen har begynt, og byggingen for kampfly­­ vil pågå på basen helt fram til 2020.
  • 40.000 kvadratmeter med nye bygg skal settes opp.

Prosjekt som er påbegynt

  • Grunnarbeid og legging av vei, vann, fjernvarme og diverse annen infrastruktur.
  • Skvadronbygget.
  • Bygget skal bli 10.000 kvadratmeter stort og skal blant annet huse åtte F-35-simulatorer, flygere og administrasjon.

Det graves og bygges på Ørland hovedflystasjon for tiden. Nye bygninger skal settes opp og gamle skal renoveres. Arbeidene på det som skal bli Norges nye kampflybase er i full gang.

Forsvaret gikk opprinnelig inn for å ha to kampflybaser i Norge. Én i Bodø og én på Ørland. Økonomi gjorde imidlertid at dette ble redusert til én – basen på Ørland utenfor Trondheim.

Nå er byggingen i gang, og den vil pågå i mange år. Da skal det meste være klappet og klart for å takle ansvaret ved å være Norges nye kampflybase. Samtidig som gravingen pågår, skal Ørland hovedflystasjon være operativ hele tiden. Da er det bra en har et stort område å bygge på.

– Vi bygger ut i nord, adskilt fra resten av flystasjonen, sier sjef for Ørland hovedflystasjon, Aage Lyder Longva.

  • Zoom deg inn:

Arbeidsplasser

Han viser fram et kart over utbyggingen på veggen. Hele 11 bønder henter ut korn og gress fra jordbruks-areal innenfor gjerdene til basen som stadig vokser i areal. Det er en distanse på 12 kilometer om du skal gå rundt hele flybasen ved yttergrensen.

Arealet er på over 6000 mål, og basen utvides nå til hovedbase for nye kampfly. Det militære området utgjør nesten en tidel av hele kommunens areal. Det krever sitt når en tar opp så mye areal i en så liten kommune.

Basesjefen er derfor opptatt av at forholdet til de sivile utenfor basen skal være godt. Men Longva tror de fleste er positive til at basen utvides.

– Vi er med på å skape arbeidsplasser og aktivitet også utenfor basen, sier han.

Heftige prosesser

Det er Forsvarsbygg som står for utbyggingen av Ørland hovedflystasjon. Plan- og utbyggingssjef for kampflybasen på Ørlandet, Jens Levi Moldstad, sier det er en hektisk tid. På noen prosjekter begynner det å bli knapt med tid, mens en ligger svært godt an på andre.

– Det koster gjerne mer å få opp tempoet, men så langt ser det jevnt over bra ut, sier Moldstad.

Han sier det har vært noen heftige prosesser med å finne ut hvordan en skal utforme byggene som skal settes opp.

Noe av årsaken er at det skal innføres et helt nytt kampflysystem med nye konsepter, som utvikles parallelt med planleggingen og prosjekteringen av basen.

– Det har vært krevende å få definert hva det skal være i disse byggene, sier han.

Også størrelsen på selve byggene har det vært diskusjon rundt, men en har nå landet på en løsning for de byggene som må være på plass før de første flyene kommer. Samtidig må sikkerhetsregimet rundt selve byggingen ivaretas.

Alle som skal jobbe med de graderte byggene må sikkerhetsklareres. Dette tar svært lang tid for utenlandske arbeidere.

– Det er nesten umulig å få sikkerhetsklarert disse raskt nok, sier Moldstad.

For entreprenøren betyr dette at de må gjøre en ekstra jobb for å finne fram til de riktige å ansette. Dette har igjen ført til at noen firmaer har trukket seg fra konkurransen.

Sjef for ørland hovedflystasjon, Aage Lyder Longva, sier det må jobbes knallhardt for å få alt på plass innen de tre første F-35-flyene kommer til basen om to år. I bakgrunnen ses arbeidet med infrastrukturen som har begynt like ved hovedporten og Hårberg skole. Havard Zeiner

Leverer verktøy

Et av de lokale firmaene som håper på videre samarbeid med Forsvaret er Fosen Tools. I dag leverer bedriften verktøy dit F-16 vedlikeholdes i Norge.

Bedriften holder til bare noen minutter unna basen, og prosjektleder Arne Frode Pettersen sier at Forsvaret har vært en stor og viktig kunde for dem gjennom de siste ti årene. I dag leverer de verktøy og oppbevaringssystemer til Forsvaret gjennom ulike underleverandører.

Verktøyene importeres fra 130 fabrikker over hele verden. Skap, skuffer og oppheng for verktøy produserer de selv på eget verksted. Pettersen sier det å få jobbe videre med Forsvaret vil bety mye for dem som lokal bedrift.

– Det gir både inntekter og nye arbeidsplasser, sier Pettersen.

Han sier de også fortløpende utvikler løsninger som de mener kan være interessante for Forsvaret.

30 lokale bedrifter

Et eget selskap, Fosen Innovasjon, er opprettet for å bringe entreprenørene på Fosen sammen. Rundt 30 bedrifter er med i ulike nettverk, blant annet innenfor bygging, bakke- og flyvedlikehold.

Prosjektleder Geir Olav Kjøsnes sier hovedoppgaven har vært å bringe bedriftene sammen, slik at de ser på hverandre som samarbeidspartnere og ikke som konkurrenter.

– De slåss om de samme kontraktene, så samarbeidstanken har vært viktig, sier han.

Fosen Innovasjon har fått støtte fra Innovasjon Norge og har vært drevet som et forprosjekt. Nå jobbes det med å skape et hovedprosjekt i samme retning. Kjøsnes har spesielt tro på at bedriftene som er tilknyttet Fosen Innovasjon, vil få kontrakter på vedlikehold av fly og bakkeutstyr.

– Forsvaret vil ikke makte alt dette selv, sier han.

Mer enn kampfly

Aage Lyder Longva er opptatt av å få fram at basen på Ørland er så mye mer enn bare kampfly. Luftvernbataljonen med egen rekruttskole holder seg operativ på luftvernsystemet Nasams II, Baseforsvarsskvadronen har personell med hunder for vakthold og eksplosivhåndtering.

Brannstasjonen leverer også tjenester for det sivile samfunn. På basen finnes i tillegg Sea King redningshelikoptre og Natos overvåkingsfly.

Ørland hovedflystasjon har også en rekke oppdrag utenfor Norge. Dette er blant annet ulike FN-oppdrag og patruljering av luftrom utenfor Norges grenser. Selv om Forsvarsbygg leder utbyggingen, sier Longva at de er sterkt inne i prosessen.

I løpet av byggingen de neste årene vil mye bli endret på basen. Dette gjelder blant annet sikkerhetstiltakene som kommer til å bli betydelig strengere enn i dag.

Bygger team i USA

Selv om det foregår mye på Ørlandet, skjer det også mye i utlandet som angår virksomheten på flystasjonen. Akkurat nå trenes piloter og annet personell i USA.

– Jeg misunner de som får mulighet til å fly F-35, sier Longva.

Han har selv vært pilot på F-16 i en årrekke.

I tiden fremover vil stadig flere norske jagerflypiloter sendes til treningsanlegget i Arizona. Longva er opptatt av å bygge opp et team som er i stand til å motta og utvikle det nye våpensystemet fra Lockheed Martin, F-35 Lightning II.

I disse dager vil de første norske F-35-pilotene være klar til å ta av med Norges nye kampfly i USA. De første F-35-flyene kommer til Ørland hovedflystasjon høsten 2017. Frem til den tid er det svært mye som skal på plass.

– Det er en trang tidsplan, sier Longva.

Hektisk: Plan- og utbyggingssjef for kampflybasen på Ørlandet, Jens Levi Moldstad, sier det er en hektisk tid. På noen prosjekter begynner det å bli knapt med tid, mens en ligger svært godt an på andre. Erik Norrud

Åtte milliarder

Byggingen på Ørlandet vil gå etappevis. Flyene leveres ikke samtidig, og nettopp derfor vil byggene ferdigstilles litt etter litt.

– Vi vil holde en byggetakt som gjør at vi skal være à jour, og aller helst ligge litt i forkant av flyleveransene, sier Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg.

Samlet vil investeringer på kampflybasen beløpe seg til 7–8 milliarder kroner fram til 2020. Dette gjelder både nye investeringer til F-35 og fornyelse av eksisterende bygg og anlegg ved flystasjonen, men det er et forsiktig anslag.

Da er en rekke faktorer som kjøp av eiendommer i støyutsatte områder og ulike støytiltak ikke tatt med.

Forsvarsbygg sier at de største jobbene på basen skal gjøres av store entreprenører som har konkurrert seg til oppdrag for Forsvarsbygg. AF Gruppen vant nylig anbudet om bygging av ny helikopterbase. Ikke så overraskende siden­­ de skal bygge tilsvarende base som er bygget på Sola.

Moldstad mener det må bli slik fordi oppdragene fort kan bli litt for krevende for de minste lokale entreprenørene. Flere renovasjonsprosjekter har imidlertid blitt gjort av lokale entreprenører. Dette har vært kontrakter for rundt 50 millioner kroner.

– De riksdekkende entreprenørene vil også bruke regionale entreprenører der det er mulig. Det vil uansett ikke være noe problem for de regionale å ha nok å gjøre, sier Moldstad.

Mange blir flere

De største forandringene når basen blir bygd ut, er først og fremst at det vil jobbe langt flere mennesker på basen enn tidligere. En regner med at antall personer som har basen som arbeidssted vil doble seg.

En antar med at det vil jobbe godt over tusen personer her når basen er ferdig. Til sammenligning er det rundt 400 personer i kommuneadministrasjonen i Ørland kommune.

Ørland har i dag ingen vekst i antall innbyggere. Når kampflybasen er ferdig utbygd, tror imidlertid kommunen at antall innbyggere vil øke betraktelig. Målet er at kommunen skal vokse med 2000 innbyggere de neste 10 årene.

Det gjør at de må ha boliger tilgjengelige for dem som vil flytte til kommunen. Ett mål er å få flest mulig familier til å bosette seg og dermed unngå pendlertrafikk.

For å bidra til dette vil kommunen ansette en forsvarskoordinator nå i høst. Rådmann Snorre Glørstad sier det er store oppgaver for en såpass liten kommune som Ørland.

– Det har vært et omfattende planarbeid. Det vi vanligvis gjør på fire til fem år, har vi gjort på to år, sier han.

Rådmannen sier de jobber iherdig for å finne flere arbeidsplasser i det sivile. Kommer det en hel familie, er det nemlig lite trolig at begge foreldrene vil jobbe på den militære flybasen. Allerede nå vet rådmannen at det blir mange ledige stillinger i det offentlige.

– Innen 2024 vil rundt halvparten av arbeidsstokken i de offentlige virksomhetene av Ørland og Bjugn bli pensjonert, sier han.

Det er også jobbmuligheter innenfor ulike deler av næringslivet, blant annet innen havbruk.

Vil ha høyt utdannende

Glørstad peker på forskning som viser at en kommune som er stor på militær aktivitet ikke automatisk opplever vekst på det sivile feltet. Derfor er det viktig å utvikle hele Fosen, altså kommunene Leksvik, Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Rissa og Ørland.

Rådmann Snorre Glørstad sier det er viktig å trekke til seg kompetent arbeidskraft, blant annet ingeniører, personer med it-kunnskap og realfagsutdannelse.

– Jeg ser på basen som en mulighet for vekst i det sivile samfunnet, sier Glørstad.

Med basens milliardomsetning er det klart at det er stort behov for levering av varer og tjenester fra det sivile samfunnet rundt.

– Vi har en stor oppgave foran oss, og mange må samarbeide for at vi skal klare å lykkes. Klarer vi det, vil imidlertid kommunene på Fosen gå en lys framtid i møte, sier han.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.