Oljeutslipp skader mer enn trodd

Oljeutslipp skader mer enn trodd
Ny forskning viser at oljeutslipp skader mer enn tidligere trodd. Bilde: Hommedal, Marit

OPPDATERT VERSJON: Forskningsprosjektet, kalt ToxProf, har tatt for seg konsekvensene av oljeutslipp langs europeiske kyster. Det nye forskningsprosjektet viser også at oljen kan bli farligere når den brytes ned i naturen.

Selv om oljen forsvinner forholdsvis raskt fra havoverflaten og strender etter oljeutslipp, kan de giftige stoffene i oljen fortsatt gi skadevirkninger i lang tid etterpå, melder forskning.no.

Prosjektet fokuserte på de vannløselige stoffene som finnes i oljen, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og alkylfenoler, som til nå er identifisert som de største bidragsyterne til de toksiske effektene av olje og produsert vann.

Les også:

Tydelige tegn

Forskerne så tydelige tegn på at giftstoffene i oljen kan gi skader på DNA og skape såkalt oksidativt stress hos torsk, blåskjell og tangkutling.

– Oljeutslipp må ikke bagatelliseres selv om skadevirkningene ikke lenger er synlige med det blotte øye, sier Ketil Hylland, professor i toksikologi ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Professor Tor Fredrik Holth ved UiO sier resultatene av prosjektet forteller at olje fortsetter å gi biologiske effekter i miljøet, selv etter nedbrytingsprosesser.

– En utbredt holdning ved akutte utslipp har nok vært ute av syne, ute av sinn, og derav bruken av blant annet dispergeringsmidler. Et eksempel er jo Deepwater Horizon-ulykken, hvor olje løst i vann regnes som ufarliggjort og "borte". Ettersom man i Norge ikke har hatt noen tradisjon for langtids biologisk miljøovervåkning etter akutte utslipp, vil heller ikke de mer subtile konsekvensene av nedbrutt og dispergert eller oppløst olje i miljøet oppdages, sier Holth.

Ikke mindre giftig

Han mener dette viser at oljen kan ha skadevirkning i miljøet over lengre tid enn vi tidligere har antatt, blant annet fordi olje som løses i vann og forvitres ikke nødvendigvis blir mindre giftig.

– Ettersom konsekvensene kan være større enn tidligere antatt, bør også risikoen for oljeutslipp, skadevirkninger og verdien av langtids biologisk overvåkning, i større grad vektlegges, sier Holth.

Les også: Snur rumpa til oljesøl

Gjennomført i Drøbak

Det er forsket på effekten av blant annet oljetypene Ekofisk, Arabian Light og vanlig skipsdiesel, som finnes i mange av drivstofftankene til skip.

Forsøkene ble gjennomført ved UiOs biologiske stasjon i Drøbak. Sjøvann ble pumpet gjennom grus med delvis nedbrutt olje og så til akvarier med torsk eller blåskjell og tangkutling.

Deepwater Horizon ble trolig ingen miljøkatastrofe

– Realistisk

– Prosjektet er realistisk og etterligner det som skjer i naturen etter oljeutslipp hvor oljen ender i sand og grus, og gradvis lekker ut i vannmassene, sier Hylland.

Professorene mener prosjektet har gitt dem mer kunnskap om skadelige effekter i europeiske marine arter, forårsaket av lave nivåer av miljørelevant oljeeksponering.

Les også: Gamle data om skade på fisk

Påvirker gytingen

– For eksempel kan eksponering for slike stoffer være med på å påvirke gytingen slik at den settes i gang på feil tidspunkt. Dermed vil konsekvensene kunne ramme flere generasjoner fisk, sier Hylland.

Farligere å fiske enn å finne olje

Les også:

Oljeaktivitet i Nordsjøen skader fisk

– Fisken i Lofoten utenfor fare

Stresser fisk med seismikk

Knalltest for ny oljevernteknologi

Tråler inn oljeutslippene

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.