Oljeutbygginger kan bli stanset

Oljeutbygginger kan bli stanset
Bilde:

Dette er saken:

  • Luno-funnet inneholder i overkant av 161 millioner fat utvinnbar olje og 2,8 milliarder kubikkmeter gass.
  • Lundin og lisenspartnerne Wintershall og RWE-Dea sikter på å starte produksjonen på feltet oktober 2015. Utbyggingskostnadene vil ifølge konsekvensutredningen bli på 23,3 milliarder kroner.
  • Elektrifisering av nabofeltene Luno, Dagny og Draupne har blitt utredet, men ble lagt på is på grunn av forsinkelsene dette ville medført for Luno-prosjektet og på grunn av prislappen på fire milliarder kroner. I stedet ønsker Lundin å klargjøre Luno for full elektrifisering når utbyggingen Avaldsnes/Aldous Major South blir realisert.
  • Klima- og forurensingsdirektoratet og Miljøverndepartementet vil ikke at Lundin skal få bygge ut feltet med gassturbiner som fører til CO2-utslipp.

STAVANGER: Det pågår for tiden knallharde forhandlinger mellom Lundin, nabolisensene og myndighetene om planene for utbyggingen av Luno-funnet. Myndighetene vil at funnet skal ta i bruk strøm fra land, men Lundin mener det vil føre til flere års forsinkelser og store økonomiske tap.

– Olje- og energiminister Ola Borten Moe har sagt at han vil ha elektrifisering av funnene på Utsirahøyden. Vi forventer at han står fast på dette. Denne saken blir den første store testen for Borten Moe, sier rådgiver Kari Elisabeth Kaski i miljøorganisasjonen Zero.

Les også: OED lukker ikke døren for Luno

Kritiske myndigheter

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til en epost fra Oljedirektoratet (OD) hvor Lundin får kritikk for manglende utredninger. Direktoratet ber om kostnadsberegninger for en felles kraftløsning med andre oljefelt i området, blant annet det nye kjempefunnet Aldous/Avaldsnes.

– En kostnadsdeling for alle funnene, inklusiv Luno, vil være avgjørende for å kunne oppnå lønnsomhet for en felles "kraft fra land"-løsning for området, skriver direktoratet.

OD viser til at Statoil, Lundin og Det Norske er i ferd med å modne frem en løsning for kraft fra land til et område som dekker de fire funnene Luno, Draupne, Dagny og Aldous/Avaldsnes. Dette arbeidet skal etter planen fullføres innen juli 2012. Studien skal blant annet omfatte tekniske løsninger, tidsplaner, kostnadsestimater og beregning av tiltakskostnader for en slik felles løsning.

Milliardspillet i Nordsjøen: Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

– Gir flere års forsinkelse

Ifølge Lundin vil dette få store negative konsekvenser for Luno som etter planen skal være i produksjon i 2015. Aldous/Avaldsnes vil ikke bli ferdig utbygget før tidligst i 2017.

Prosjektleder for Luno, Dag Sigbjørn Mustad i Lundin mener det vil bli svært vanskelig å bygge ut Luno samtidig med giganten Aldous/Avaldsnes. Han mener det er tilstrekkelig å klargjøre Luno for elektrifisering.

–Det stemmer at vi er i ferd med å modne frem en løsning for elektrifisering av Utsiraområdet. Men dette skal ikke forsinke våre planer om utbygging av Luno. Vi tilrettelegger plattformen for å kunne ta inn strøm når det blir tilgjengelig, sier han.

Les også: Det Norske og Lundin slipper unna

Kritiske etater

Flere tror en slik løsning vil føre til at elektrifisering ikke blir lønnsomt. Blant annet Miljøverndepartementet og Klima- og forurensingsdirektoratet er kritiske til forslaget.

–En utbygging basert på en løsning med gassturbiner med tilrettelegging for senere overgang fra turbiner til kraftforsyning fra land vil øke kostnadene både ved utbygging og ved senere overgang til kraft fra land, og vil derfor etter Miljøverndepartementets syn ikke være optimalt, skriver MD i sin høringsuttalelse.

Store verdier

Ifølge prosjektlederen haster det veldig å få levert plan for utbygging og drift (PUD) for Luno.

– Jeg kan ikke gi en eksakt frist, men prosjektet må godkjennes innen kort tid, sier Mustad.

I konsekvensutredningen opplyser Lundin at den samfunnsøkonomiske kostnaden ved utsettelse av Luno-utbyggingen vil være tre til fire milliarder kroner per år.

Oljedirektoratet vil likevel ikke støtte planene før Lundin kan dokumentere at løsningen er den beste for det norske samfunnet.

– Det er ikke OD som avgjør når de enkelte rettighetshavergruppene kan levere PUD. OD er imidlertid opptatt av at når en PUD først leveres, så må de beste samfunnsøkonomiske løsningene være ivaretatt, sier pressetalskvinne i OD, Eldbjørg Waage Melberg.

Les også: Tjener fett på funn

– Ikke dokumentert

Direktoratet mener at Lundin ikke har dokumentert at en utsettelse av Luno-utbyggingen vil medføre en samfunnsøkonomisk kostnad. Zero er fornøyde med ODs innvendinger.

– Det er skuffende at Lundin ikke ser gevinstmulighetene elektrifisering gir. Vi opplever at Statoil er mer positive til en felles kraftløsning. Dette har kanskje sammenheng med at Lundin er en ny aktør på sokkelen, i motsetning til Statoil som har erfaring med bruk av kraft fra land, sier Kaski.

Hun forventer at regjeringen stanser planene til Lundin.

– Dette er det mest lovende området for elektrifisering som finnes på norsk sokkel. Men dersom funnene på Utsirahøyden ikke sees i sammenheng kan det føre til at det ikke vil bli elektrifisering på noen av feltene. Da vil utslippene på sokkelen øke med én million tonn CO2 i året, noe som vil være en skandale, fastslår hun.

Lundin, kandidat til Ingeniørbragden 2011: Drevet av tro, håp og guts

Les mer om: