INDUSTRI

– Oljeselskapene må ha hovedansvaret

SPRENGT: Her kommer forsyningsskipene inn med farlig avfall fra Statoils plattformer og leverer til tankene hos DVS Norge. Selskapet utvider nå behandlingsanlegget for farlig avfall på Mongstad, men er forsinket. DVS har foreløpig ikke kapasitet til å behandle alt de får betalt for å ta imot.
SPRENGT: Her kommer forsyningsskipene inn med farlig avfall fra Statoils plattformer og leverer til tankene hos DVS Norge. Selskapet utvider nå behandlingsanlegget for farlig avfall på Mongstad, men er forsinket. DVS har foreløpig ikke kapasitet til å behandle alt de får betalt for å ta imot. Bilde: Håkon Jacobsen
Tore Stensvold
10. okt. 2011 - 10:01

Fagrådgiver Karl Kristiansen i Bellona mener oljeselskapene burde ha et objektivt og subjektivt ansvar for å følge avfallet de selv har produsert, til det er ferdig nøytralisert og uskadeliggjort.

– Avfall er sporbart og myndighetene skal få kvittering på at avfallet er behandlet. Men det følger ikke noe ansvar og forpliktelser med, så langt vi kan se, sier Kristiansen.

– Vi kan ikke kreve at oljeselskapene bygger egne anlegg for behandling, men de følger nå et kontraktsregime som ikke gir seriøse kontraktører forutsigbarhet ved langsiktige kontrakter, sier Kristiansen.

Les mer:

KRAV: Biokjemiker Karl Kristensen i Bellona.
STILLER KRAV: Biokjemiker Karl Kristensen i Bellona. Bellona

To ansikter

Han synes oljeselskapene viser to ulike ansikter. Utad skryter de av miljøprofil i anbudspapirer.

Til syvende og siste er det bare pris som teller og korte kontrakter, gjerne bare på to år.

Må planlegge bedre

– Da rekker ikke mottakerne å planlegge og investere. De har heller ikke insentiver til å tenke langsiktig. Oljeselskapene må fokusere på kvalitet og måloppnåelse, mener Kristiansen.

Bellona-kaptein Sigurd Enge hevder oljeselskapene har et objektivt og subjektivt ansvar for at det følger med penger til forsvarlig behandling.

– Det er ikke ulovlig å produsere avfall. Men det er noe i strukturen i systemet som ikke er riktig dimensjonert og ansvar riktig fordelt, sier Enge.

Følge til mål

Styreleder Roar Hansen i Norske forening for spesialavfall (NFFA) mener at avfallsprodusentene burde være mer bevisst på hva som skjer med eget avfall og følge det helt inn til mål.

– De har et formelt ansvar og skal fylle ut skjemaer og deklarere. De skal også tilse at de som mottar avfallet har sine papirer i orden, det vil si kompetanse og tillatelser. Men vi ser at det ikke alltid er nok, sier Hansen.

Han tror avfallsprodusentene ikke er klar over kompleksiteten ved avfallshåndtering. Det er både jus og kjemi og teknikk involvert. Det er avgjørende at avfallet blir nøyaktig og riktig klassifisert.

KRAV: Styreleder Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall mener avfallsprodusemntene må ta større ansvar, både med merking, deklarering og å følge avfallet til det er ferdig destruert.
KRAV: Styreleder Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall mener avfallsprodusemntene må ta større ansvar, både med merking, deklarering og å følge avfallet til det er ferdig destruert. Tore Stensvold

Ber om møte

NFFA vil be om et møte med Oljeindustriens landsforening og prøve å rydde opp i forholdene. Hansen mener oljeindustrien og andre avfallsprodusenter ikke tar avfallsproblematikk og regelverket alvorlig nok.

– Vi ønsker at avfallsprodusentene tar det formelle ansvar i hele behandlingsprosessen, helt fram til en slutterklæring til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), sier Hansen.

Les også: Bellona-show hos Oleon

Kald OLF-skulder

Oljeindustriens landsforening (OLF) er ikke villig til å ta på seg et større avfallsansvar.

– Vi oppfatter forslaget som veldig spesielt. Det er ikke naturlig, og antakelig ikke gjennomførbart, at oljeindustrien skal ha et slikt på-se ansvar for avfallet gjennom hele kjeden, sier Egil Dragsund i OLF til Teknisk Ukeblad.

Dragsund, som er fagsjef miljø i OLF, sier at oljeselskapene har ansvar for å kontrollere at mottaker av avfallet har nødvendige tillatelser og papirer i orden.

– Om avfallsbehandlerne bryter retningslinjer, er det vanskelig for oljeselskapene å avdekke det eller å skulle ta ansvar for andres regelbrudd, sier Dragsund.

Han kjenner seg heller ikke igjen i Bellonas beskrivelser av kortsiktige kontrakter med ensidig prisfokus.

Fagsjef Egil Dragsund i OLF.
Han kjenner seg heller ikke igjen i Bellonas beskrivelser av kortsiktige kontrakter med ensidig prisfokus. SIER NEI: Fagsjef Egil Dragsund i OLF. Leif Hamnes

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.