Oljeløsning for Snøhvit lite trolig

UTEN OLJE: Høyst sannsynlig vil det ikke bli ført i land olje fra Snøhvit-feltet på Melkøya. Mulighetene er til stede for at Goliat kan komme hit. Men dit er det fortsatt langt frem. Feltet må erklæres for kommersielt drivverdig.
UTEN OLJE: Høyst sannsynlig vil det ikke bli ført i land olje fra Snøhvit-feltet på Melkøya. Mulighetene er til stede for at Goliat kan komme hit. Men dit er det fortsatt langt frem. Feltet må erklæres for kommersielt drivverdig. (Bilde: Anders J. Steensen)
  • offshore

Statoil vurderer en oljeløsning for Snøhvit. Det er lite trolig at det er realiserbart.

Årsaken er det smale tidsvinduet som må til for å å kunne utvinne denne olje. Produksjonen må starte allerede i 2008-9 for å kunne få mest mulig olje ut av reservoaret.

Synergier

– Tre årsaker ligger til grunn for at vi nok en gang vurderer utvinning fra oljesonen. Forsinkelse på Snøhvit-utbyggingen, endret pris på olje, samt funnet i Goliat som gjør det mulig å finne synergier, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil.

Han forteller at gangen videre er å bestemme om det er tilstrekkelig med utvinnbare reserver og hvilken utvinningsgrad det er mulig å oppnå. Deretter vil Statoil bestemme seg om de skal gå videre i sine vurderinger.

Da må det bores brønner for å endelig fastlå oljereservoaret.

Stramt riggmarked

En utfordring er markedsituasjonen for borerigger. Slik det ligger an i dag er det ikke tilgjengelige rigger innenfor det tidsvinduet som finnes. Og nås ikke dette tidsvinduet forsvinner oljen.

– Våre beregninger viser at oljen forsvinner fort når vi setter i gang gassproduksjonen, sier Hetland.

Han legger til at forutsetningen for utbyggingen på Snøhvit er at det ikke utvinnes olje fra feltet. – Dette slås fast i Sem - erklæringen, sier han.

Eni som har operatøransvar for Goliat, kan dermed uforstyrret arbeide videre med sine planer for en eventuell utbygging av oljefeltet utenfor Hammerfest.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå