ENERGI

Oljebransjen venter fall i investeringene på norsk sokkel etter 2020

Norsk olje og gass anslår at investeringene på norsk sokkel vil øke med 3,8 prosent i 2020, men deretter falle markant fra 2021.

Slik venter Norsk olje og gass at oljeinvesteringene skal utvikle seg de neste fem årene.
Slik venter Norsk olje og gass at oljeinvesteringene skal utvikle seg de neste fem årene. Illustrasjon: Norsk olje og gass

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser investeringer på norsk sokkel på 183 milliarder kroner i 2019.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass estimerer nå at tallet vil øke med 3,8 prosent i 2020, målt i faste priser. Hovedårsaken er økte kostnadsanslag på enkelte prosjekter.

Det er utbyggingen av Johan Sverdrup som er det største prosjektet på norsk sokkel akkurat nå. Men etter Johan Sverdrup er få store utbygginger i vente.

Investeringene ventes derfor å falle «markant» etter 2020. Fallet i 2021 beregnes til hele 12 prosent.

– Mot slutten av perioden kan om lag 80 prosent av investeringene knyttes til prosjekter det ikke er tatt endelig investeringsbeslutning for. Dersom rammevilkårene endres er det grunn til å frykte kan dette få betydning både arbeidsplasser og for statens inntekter, sier direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Les også