Olje og gass - gull verdt for Norge

I 2004 stod den for 21 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

Omkring 30.000 personer er direkte sysselsatt i oljenæringen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer om: