OFFSHORE

Olje i 50 år til

De første skal bli de siste, står det i den hellige skrift. Dette er også et av målene til Phillips Petroleum i Norge. Selskapet begynte å utvinne olje på Ekofisk allerede ett år før Statoil ble etablert, og oljefeltet feiret 30 årsjubileum i 2001. Phillips har fått forlenget operatørskapet på feltet frem til 2028, men sikter på enda lengre levetid.

- Vår visjon er å kunne drive Ekofisk frem til 2050, forteller rådgiver Stig Kvendseth. - Det betyr at de som begynner på Ekofisk i dag som nyutdannede, kan ha hele sitt yrkesaktive liv lengst sør på norsk sokkel. Få andre arbeidsplasser har et så langt perspektiv på sin virksomhet. Oljealderen er ikke over.

For å kunne drive i så lang tid kreves omfattende fornying av installasjonene på Ekofisk. - Vi har etablert en visjon, Ekofisk 2010. Den innebærer fjerning av til sammen 13 plattformer og bygging av tre nye plattformer pluss undervannsproduksjon fra mindre forekomster i Ekofisk-området. Jeg understreker at dette er en visjon og at vi ikke har bestemt endelige konsepter ennå, presiserer Kvendseth. Uansett innebærer visjonen investeringer for flere titalls milliarder.

Fjernstyrer plattformene

Arbeidsstokken på feltet har i dag en gjennomsnittsalder på 52 år. - Dette innebærer at en stor del av våre arbeidstagere vil pensjoneres i løpet av dette tiåret. Vi ønsker å effektivisere driften samtidig som vi vil unngå oppsigelser. Et viktig element i dette er å fjernstyre plattformene. Vi starter med fjernstyring av de tre produksjnplattformene. I tillegg skal vi ha en ny brønnhodeplattform som også kan fjernstyres.

Kvendseth forteller at i prinsippet kan Phillips styre alt fra et sentralt kontrollrom på land, men at plattformene av beredskapsmessige hensyn må bemannes uansett. - Men det vil være en stor fordel å følge brønnoperasjoner fra basen på land. Ved hjelp av 4D seismikk kan vi få enda bedre brønnbaner og riktigere posisjonering av brønnene for å få bedre drenering av resevoaret.

Enorme verdier

Ekofisk og Valhall er de to eneste kjente kalksteinsreservoarene på norsk sokkel. Da Phillips begynte å produsere på feltet, var utvinningsgraden skarve 17 prosent. I dag ligger den på 44. For hver ekstra prosent utvinningsgrad øker de utvinnbare reservene med 80 millioner fat olje.

Etter dagens oljepris tilsvarer det en merverdi på rundt 15 milliarder kroner. Hittil har Ekofosk produsert verdier for 1054 milliarder kroner, hvorav 500 milliarder er gått til statskassen. Rettighetshaverne har fått 100 milliarder, mens resten har gått til investeringer og drift.

Reservoaret er et av de største på sokkelen med et antatt volum på 8 milliarder fat olje. Det er 10 kilometer langt og inntil 8 kilometer bredt. Det er hele 300 meter på det tykkeste. Avstanden fra havbunnen og ned til reservoaret er 3000 meter. Tidligere hadde Phillips store problemer med innsynkning i feltet. Dette er nå redusert fra inntil 50 cm i året, til mellom syv og ti centimeter.

- Den store innsynkning gjorde også at vi fikk kontinuerlig kollaps i brønnene. De brøt sammen som en følge av at grunnen hele tiden endret seg. Vår strategi med vanninjeksjon har gjort at vi har fått innsynkningen under kontroll. De to plattformene som kom i drift under Ekofisk II prosjektet i 1998 står derfor i hele feltets antatte levetid.

Bygger og river

De nye plattformene som er under planlegging får sikker høyde pluss syv meter. Først ut er en ny brønnhodeplattform hvor Phillips regner med å levere en plan for utbygging og drift, PUD, i løpet av høsten. - Vi arbeider med å oppgradere den nye produksjonsplattformen 2/4J. Vi var alt for konservative i våre brønnstrømsestimater da vi konstruerte denne. Den er konstruert for 260.000 fat daglig, mens nå er produksjonen over 300.000 fat olje. Brønnene vi har, kan produsere mer enn dette. Også oljerørledningen og mottaksanlegget i Teeside må oppgraderes.

Phillips står også foran en omfattende rivning og rengjøring av Ekofisktanken. Selskapet ønsker en ettløftsstrategi for plattformene, det vil si at de kan fjernes på feltet i ett løft og deretter fraktes til land for demontering og gjennvinning, opplyser produksjonsdirektør Kjell Jørgensen. For tiden er Phillips i ferd med å prekvalifisere mulige kanditater til å foreta løftoperasjonene på de to pumpeplattformene på rørledningen til Teeside på britisk side i Nordsjøen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.