PRODUKSJON

Øl-penger på Elkem

Orkla markerer at de vil satse videre på Borregaard og industriproduksjon ved å legge Elkem og Sarpsborg-elskapet i samme virksomhetsområde. bilde ra utbyggign av nytt vannverk til Borregaard i Sarpsborg.
Orkla markerer at de vil satse videre på Borregaard og industriproduksjon ved å legge Elkem og Sarpsborg-elskapet i samme virksomhetsområde. bilde ra utbyggign av nytt vannverk til Borregaard i Sarpsborg. Bilde: Arkivfoto

Med litt over en milliard kroner lagt på bordet, vil Orkla kjøpe seg opp til over 50 prosent på eiersiden av lettmetallprodusenten Elkem.

Kjøpet utløser tilbudsplikt på hele Elkem. Dermed er det stor sannsynlighet for at Elkem blir en heleid del av Orklakonsernet.

Glede i Sarpsborg

Orkla framholder at konsernet vil legge Elkem og sin egen Borregaard-virksomhet i et eget område kalt Speciality Materials. Dermed letter trykket på de Borregaard-ansatte. Det har vært spekulert i at Orkla ville selge ut Borregaard-biten, mend hovedsete i Sarpsborg.

Orkla har størst omsetning innen mat og drikke. Industriproduksjon i Borregaard har vært som en liten andunge i svaneflokken.

- Det er Orklas intensjon å videreutvikle Elkem med fortsatt vekt på lønnsom vekst, spesialisering og markedslederskap, heter det i en pressemelding fra Orkla.

Det nye spesialmaterialområdet vil ha en årlig omsetning på rundt 26 milliarder. Elkem og Borregaard har begge sterke miljøer innen drift og utvikling av spesialisert prosessindustri som vil styrke hverandre gjennom et tettere samarbeide, skriver Orkla

Videre heter det: - Slik samordning vil både i form og grad måtte ses i lys av hvorvidt Orkla oppnår fullt eierskap i Elkem. Orkla vil imidlertid under enhver omstendighet bygge videre på Elkems ledelse og organisasjon, som bedømmes som sterk.

- Orklas virksomhet innen Branded Consumer Goods vil utvikles videre med uforminsket styrke, og ytterligere ekspansjon bearbeides innen dette området.

- Orkla vil fremover satse på Branded Consumer Goods så vel som på Speciality Materials og Finansielle Investeringer. Hvert område vil bli utviklet på sine premisser, med ledelsesmessig fokus og med konsentrasjon om valgte kjerneområder.

Borregaard har fabrikker og anlegg flere steder i verden, men hovedkontoret er i Sarpsborg.

Les mer om: