Jernbanenettet har blitt i enda dårligere forfatning under en rødgrønn regjeringen som skryter av sin jernbanesatsing. (Bilde: Ståle Andersen)

Økt forfall under de rødgrønne

Nå er sentrale deler av nettet så dårlig at det ikke kan reddes av vedlikehold, men må byttes.

Full utskifting

Ifølge Aftenposten har den erklærte jernbanevennlige Stoltenberg-regjeringen et dokumenterbart medansvar for at milevis med skinner, sviller, strømledninger og pukk må skiftes helt ut. Jernbaneverket bekrefter at nedgangen i midler til fornyelse og vedlikehold fortsatte i 2007 og 2008.

- Vedlikeholdet har gjennom flere år ikke holdt mål. Det har medført slitasjeskader så store at det ikke hjelper å ta opp igjen et normalt vedlikehold. Nå handler det om full utskifting av deler av nettet, blant annet i Oslo-området, sier banedirektør John Ole Grinde til Aftenposten.

Svært dyrt

Økt trafikk på skinnene de siste årene bidrar til økt slitasje, og prisen man må betale for å droppe det daglige vedlikeholdet er høy:

Grinde anslår at det koster mellom 5000 og 10.000 kroner meteren for full utskifting, mens prisen for daglig vedlikehold er 250 kroner meteren.

- Konsekvensene av et for dårlig vedlikehold er større enn det vi hadde forutsatt, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til avisen.