BYGG

Økokrim gir millionbot etter ulovlig lagring av kompost

Avrenning fra komposthaug førte til at yngel og gytefisk forsvant fra en bekk i nærheten av komposteringsanlegget IVAR.

Komposteringsanlegget til IVAR på Hogstad er bøtelagt, og fire personer tiltalt for brudd på forurensningsloven ettersom påbudet om at ferdig kompost skal lagres innendørs på selskapets eiendom, er brutt.
Komposteringsanlegget til IVAR på Hogstad er bøtelagt, og fire personer tiltalt for brudd på forurensningsloven ettersom påbudet om at ferdig kompost skal lagres innendørs på selskapets eiendom, er brutt. Illustrasjonsfoto: IVAR
16. juli 2019 - 13:10

Stangeland Maskin og komposteringsanlegget Ivar er ilagt bøter på henholdsvis 3 millioner kroner og 840.000 kroner etter ulovlig lagring av kompost.

I tillegg er fire personerer tiltalt i saken, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Økokrim mener kompost fra det interkommunale komposteringsanlegget Ivar på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin fra juli til oktober 2018. Avrenning fra komposthaugen førte i fjor høst til forurensing av Kvednhusbekken som renner ut i Lutsivatnet på Hogstad.

Konsekvensen ble at yngel og gytefisk forsvant fra bekken. Grunnen var oppblomstring av lammehaler som oppstår i organisk forurenset vann. 

Les også

Plast i kompostjord

I en pressemelding skriver IVAR at komposteringsdelen av anlegget var planlagt nedlagt desember 2017, men at dette ble utsatt grunnet forsinkelser i byggeprosess på mottak matavfall på Grødaland biogassanlegg. 

Matavfall til Hogstad ble levert i plastposer, som var beregnet til leveranse til Grødaland, opplyser selskapet videre. Og det var her det gikk galt i første omgang, for selv om anlegget på Hogstad har et system for å fjerne plast, ble det likevel noe mer plast i sluttprodukt enn tidligere. Dette klaget forbrukere av kompostjorda på.

I den forbindelse inngikk de en kontrakt med Stangeland maskin om mottak av sluttprodukt og mellomlagring på deres massedeponi på Hogstad. 

Brudd på forurensningsloven

På grunn av forsinkelser i oppstart av Grødaland varte mellomlagringen lenger enn planlagt, og mengden ble også større enn først antatt. Til NRK i fjor høst sa avdelingsleder Audun Roalkvam i Ivar at lagringen var «en mellomløsning som holdt på litt for lenge».

– Det er mulig vi kunne ha gjort noe med det før, for slikt skal ikke skje, sa avdelingslederen.

Nå er anlegget bøtelagt, og fire personer tiltalt for brudd på forurensningsloven ettersom påbudet om at ferdig kompost skal lagres innendørs på selskapets eiendom, er brutt.

Selskapet skriver at komposten lå «tilsynelatende trygt» – det skal ha vært fire basseng og renseanlegg som lå mellom komposten og utløpet til bekken.

– Disse fungerer slik at eventuelle forurensninger bremses opp, og sedimenterer i bunn. Eventuelt slam kan da fjernes i etterkant, skriver de og opplyser at de tar jevnlige prøver av bekken.

Forurensningen skal ha skjedd etter en lengre periode med sterk nedbør i fjor høst. Det gjorde at det ble samlet opp et større vannbasseng i massedeponi. Når det da gikk ras i komposten grunnet regnet, havnet noe kompost i bassenget, som da fikk en høy konsentrasjon av næringsstoff. Den 18. september 2018 ble det tatt vannprøver som viste til dels kraftig forurensning, skriver selskapet. Prøvene skal først ha blitt analysert noen dager senere.

Tømte for hurtig, oppstod ny forurensning

Etter hendelsen har Ivar gjennomført en rekke tiltak, blant annet å flytte komposten over på en duk for å forhindre videre avrenning. Tømming av fordrøyningsbassenget ble også startet opp. Men i løpet av den prosessen, i november 2018 tømte entreprenør vannbassenget for hurtig, noe som medførte at det kom ytterligere med forurenset vann ut i bekken. Tilstanden forverret, seg men vannprøver tatt ukene etter hendelsen, viste raskt bedring av vannkvaliteten.

I slutten av november 2018 opplyste selskapet at den største kilden til forurensning var borte, altså vannansamling i deponi. 

Fylkesmannen har gitt frist til 1. august 2019 for at selskapet skal utføre tiltak som sluttfører hele forurensningen. Selskapet skriver at de skal oppfylle tiltakene med god margin innenfor fristen.

Les også

Høyest bot til Stangeland Maskin

Saken mot Stangeland Maskin gjelder brudd på plan- og bygningsloven ved brudd på reguleringsbestemmelsene for deponiet.

– Markert høyest bot til Stangeland Maskin skyldes at det er et aksjeselskap med god økonomi, mens Ivar er et interkommunalt selskap som drives etter selvkostprinsippet, skriver Økokrim i pressemeldingen.

Saken mot personene er ikke berammet ennå, og selskapene har frist til 20. august med å ta stilling til foreleggene. 

 

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.