SAMFERDSEL

Øker vegbevilgning

Bevilgningene til vegformål omfatter trafikktilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet, i tillegg til tilskudd til drift av riksvegferjene.

Bevilgningene omfatter også tilskudd til restrukturering av Mesta AS og lån til Svinesundsforbindelsen AS. Økningen på fem prosent er korrigert for at det i 2003- budsjettet ligger inne en engangsutgift på 1,9 milliarder kroner i samband med etableringen av Mesta AS.

Regjeringen vil bruke 5 839,7 millioner kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegene. Dette er en økning på 337,6 millioner kroner, eller 6,1 prosent. Forslagene betyr - ifølge regjeringen - en oppfølging som er i tråd med handlingsprogrammet for 2002-2005. Tiltak som har betydning for trafikksikkerhet skal prioriteres.

Det foreslås en bevilgning på 5 012 millioner kroner til riksveginvesteringer. Innenfor investeringsbudsjettet er det også lagt opp til at igangsatte anlegg blir drevet rasjonelt, at grenseverdiforskriften etter forurensningsloven innfris og at statlige forpliktelser i inngåtte bompengeavtaler følges opp. Tiltak for kollektivtrafikk og rassikring er også prioritert.

Regjeringen foreslår å starte arbeidet med en rekke nye viktige vegprosjekter, særlig på stamvegnettet, hvor 11 nye veganlegg vil bli satt i gang

I tillegg til de statlige bevilgningene vil om lag 2 500 millioner kroner bli stilt til disposisjon fra bompengeselskapene.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.