Øker presisjon og kutter byråkrati med digital rapportering av NOx-utslipp

Yxney Maritime og Grieg Connect har utviklet et digitalt rapporteringsverktøy for utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra skip.

Øker presisjon og kutter byråkrati med digital rapportering av NOx-utslipp
Solstad Offshore har vært pilotkunde på det digitale analyse- og rapporteringssystemet for NOx-utslipp, NOxDigital. Bildet viser Solstads PSV Normand Arctic. Foto: Solstad

I tett dialog med NOx-fondet har Grieg Connect og Yxney Maritime utviklet en digital plattform for utslippsrapportering av helseskadelige NOx-gasser. Solstad Offshore og Tidewater er de første kundene som tar plattformen NOxDigital i bruk. Digital rapportering blir både mer presis, raskere og sparer mye manuelt arbeid.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.