Offshore vind: Bygger serviceskip klargjort for hydrogen

Østensjø Rederi bestiller fire skip for vindservice fra spansk verft. Reduserer klimautslipp med 30 prosent og gjør klar for nullutslipp.

Offshore vind: Bygger serviceskip klargjort for hydrogen
Walk to work-system, kran og lagerplass for utstyr og verktøy på akterdekket. Det er lugarplass til 97 teknikere og et mannskap på 23. Illustrasjon: Salt Ship Design/Østensjø

Rederiet ser et vekstpotensial i fornybarsektoren og bygger fire serviceskip på spekulasjon.