Odfjell kutter 50 prosent utslipp med lavthengende frukter

Kjemikalietankrederiet Odfjell er med på forskningsprosjekter for brenselcelle og alternative drivstoffer på vei mot nullutslipp. Før de kommer så langt, tar Odfjell i bruk tilgjengelige teknologier og halverer drivstofforbruket fram mot 2030.

Odfjell kutter 50 prosent utslipp med lavthengende frukter
Hittil er 26 av Odfjells skip utstyrt med Mewis Duct, som tilpasses hvert enkelt skrog for å styre vannstrømmen mest mulig optimalt mot propellen. Foto: Odfjell

Rederiet har i flere år jobbet systematisk med å ta i bruk nye, tilgjengelige teknologier og tiltak for å bruke mindre drivstoff.