Ødelagte diker

Flomsikringen var dimensjonert for å tål orkaner styrke 3. Bruddene er på størrelse med fotballbaner. (Bilde: USACE)
(Bilde: USACE)
Indre havn - Florida Avenue. (Bilde: USACE)
(Bilde: USACE)
Dikene repareres av US Army Corps of Engineers med Black Hawk helikoptre som dropper sandsekker. (Bilde: USACE)
Arbeidene med tetting av dikene pågikk hele helgen, og er ennå ikke ferdig. (Bilde: USACE)
Pumpestasjon ved New Orleans ligger også under vann. Pumpingen kan ikke begynne før vannstanden i Lake Pontchartrain synker slik at vannet kan pumpes ut fra byen og over i sjøen. (Bilde: USACE)
Pumpestasjon ved New Orleans under vann. (Bilde: USACE)
Østre pumpestasjon ved New Orleans. Pumpestasjonene settes i gang etter hvert som de settes i stand. Vannet synker gradvis.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå