Nyttt veiselskap får 130 milliarder - disse veiene skal prioriteres

Vil øke bruken av offentlig-privat veisamarbeid.

Nyttt veiselskap får 130 milliarder - disse veiene skal prioriteres
Kø i påsketrafikken nord for Minnesund i år. Bilde: Ruud, Vidar/NTB Scanpix

OPS-finansiering

  • OPS står for Offentlig-privat samarbeid, og betyr at offentlig og privat sektor samarbeider om et prosjekt der ett selskap står for finansiering, utbygging, drift og vedlikehold av et veiprosjekt, som etter en bestemt periode, vanligvis 20-30 år, faller tilbake til staten.
  • Stortinget vedtok i 2001 å sette i gang følgende prosjekter etter OPS-modellen: E39 Klett-Bårdshaug (Sør-Trøndelag), E39 Lyngdal-Flekkefjord (Vest-Agder) og E18 Grimstad-Kristiansand (Aust-Agder og Vest-Agder)
  • En analyse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Dovre International konkluderte med at det ikke spares mye penger på å finansiere etter OPS-metoden, men prosjektene blir raskere ferdig til glede for trafikantene.
  • Høyres foreslo i 2013 15 konkrete veiprosjekter som de mener egner seg spesielt godt for et slikt samarbeid.
  • I statsbudsjettet for 2015 er det varslet at tre nye prosjekter skal planlegges for gjennomføring med OPS. Disse er RV 555 Sotrasambandet i Hordaland, RV 3/25 Mellom Hamar og Elverum og E10/Rv85 mellom Tjeldsundet og Langvassbukt i Nordland.
  • I løpet av 2015 vil regjeringen opprette et veiutbyggingsselskap som skal administrere OPS-ordningen.
  • Kilde: NTB, Høyre

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene.

Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger. Forutsigbar finansiering skal sikre en mer helhetlig tilnærming til veibygging. Målet er – litt enkelt sagt – mer vei for pengene.

Samtidig består Statens vegvesen som statens viktigste veiutbygger. Men sju utvalgte prosjekter skal i første omgang løftes inn i det nye selskapet. Bompengeandelen blir den samme som det er lagt opp til i eksisterende planer.

Forrige uke omtalte Teknisk Ukeblad en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Resultatene i rapporten viser - stikk i strid med regjeringens mål - at de OPS-finansierte veiene hadde dårligere kvalitet enn tradisjonelle veiprosjekter.

Les mer: Regjeringen skulle spare penger på offentlig-private veier - får slakt

Sørlandet og E6

– For å få til et moderne samferdselsnett må vi bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Dette selskapet gir oss et nytt verktøy – et selskap som har utbygging som sin viktigste oppgave, sier leder av transportkomiteen på Stortinget Linda Hofstad Helleland (H).

Hun presenterte planene under en pressekonferanse i Stortinget tirsdag sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp og de samferdselspolitiske talsmennene Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Raja (Venstre).

Prosjektene som selskapet skal starte med – og gjennomføre innen 20 år til en samlet kostnad av 130 milliarder kroner, er E39 Lyngdal – Ålgård, E18/E39 Kristiansand – Lyngdal, E18 Langangen – Grimstad, E6 Kolomoen – Moelv, E6 Moelv – Ensby, E6 Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

Les også: Stor oversikt: Her er rekkevidden til alle elbilene du kan kjøpe i Norge

Frihet og ansvar

Raja sier at selskapet skal rette alle sine ressurser inn på å bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og selv prioritere rekkefølgen på utbyggingen av prosjektene.

– Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trykk på det som er selskapets hovedoppgave, nemlig å bygge gode og trygge veier raskt og kostnadseffektivt. Slik får vi mer vei for pengene, sier Raja.

Grøvan peker på forutsigbarhet som en nyvinning:

– Vi tror det er stor enighet om at norsk veiutbygging har hatt oppstykkede prosjekter og manglet forutsigbar finansiering. Som et første skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett, får det nye selskapet i oppgave å bygge ut deler av hovedveinettet, han.

Les også: Hver dag blir 223 tog forsinket eller innstilt

Mer OPS

Samarbeidspartiene vil også utvide ordningen med veibygging gjennom OPS – offentlig-privat samarbeid. Med OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier.

– Vi vil øke bruken av OPS og gjøre det på en smartere måte. De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til 6 milliarder kroner, sier Solvik-Olsen.

I første omgang skal følgende strekninger vurderes for OPS, i tillegg til de tre som ligger inne i statsbudsjettet: E16 Oppheim – Skulestadmo i Hordaland, E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland, E6 Sørfoldtunnelene i Nordland og veistrekninger og fjordkryssinger på E39. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.