OFFSHORE

Nytt selskap for gassrør på sokkelen

Oljeselskapene håper på at dette kan bidra til at det blir en enhetlig tariff for gasstransport fra feltene på norsk sokkel. Enkelte har spekulert i om at Statoil subsisdierer transport av egen gass i systemet. Ettersom Statoil nå ikke lenger er eier eller operatør, kan det endres.

Olje- og energiminister Olav Akselsen har utpekt følgende styret i det statseide Gasco AS:

* Styreleder: Brit K. S. Rugland. Hun er daglig leder for Rugland Invest AS, og har blant annet vært økonomidirektør i Statoil og adm. direktør for rederiet Navion.

* Styremedlem Odd H. Hoelsæter (siv. ing. og konsernsjef i Statnett SF)

* Styremedlem Trygve Refvem (siv.ing og lederstillinger i Norsk Hydro, bl.a. Agri)

* Styremedlem Elisabeth Kolberg (statsaut. revisor og konserndirektør for finans og økonomi i Raufoss ASA.

* Styremedlem Berit Kjøll (adm.dir. Flytoget AS, tidl. adm.dir Tusenfryd)

Gasco får forretningskontor i Karmøy kommune.

Les mer om: