PROSJEKTER

Nytt prosjekt på Romerike: Her skal det bygges ny rundkjøring og mye annet 

Adskilige etater har hengt seg på når fylket først skal i gang med ny rundkjøring og gangvei.

I dette krysset kommer den nye rundkjøringen.
I dette krysset kommer den nye rundkjøringen. Foto: Google Maps
3. des. 2020 - 06:12

Nå inviterer Viken fylkeskommune til konkurranse om en totalentreprise for det såkalte Rotneskrysset, og det ligger rett nord for tettstedet Årnes i Nes kommune på Romerike.

Dagens T-kryss skal bygges om til rundkjøring, og det skal bli ny gang- og sykkelvei langs Vormsundveien ned til Glomma. Det skal også legges ny pumpespillvannsledning for Nes kommune, og vannledning for Årnes vannverk.

Dagens kryss lenker sammen fylkesvei 177 og fylkesvei 173. Den nye rundkjøringa blir firearmet, med tre fylkesveiarmer og en privat adkomstvei. På sørsiden av rundkjøringen skal det i tillegg bygges rundt 150 meter med fortau, og ytterligere 250 meter med gang- og sykkelvei langs veien nedover mot brua over Glomma. Nytt veilys og overvannssystem hører med.

Fylkesvei 241 Buskerud
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Mange er med på lasset

Og her er det mange som vil ha noe gjort mens Viken først er i gang: Nes kommune skal bygge spillvannsledninger og kummer i den samme entreprisen, det er hovedsakelig pumpeledning det er snakk om. Den må trolig legges med styrt boring og noe
grøftearbeider. Det skal også anbores og legges stikkledninger til private eiendommer for å forberede senere tilknytninger. Entreprenøren leverer og monterer alt materiell.

Kart over det berørte området. Tettstedet Årnes ligger rett på andre siden av Glomma (til høyre på kartet). <i>Illustrasjon:  Viken fylkeskommune</i>
Kart over det berørte området. Tettstedet Årnes ligger rett på andre siden av Glomma (til høyre på kartet). Illustrasjon:  Viken fylkeskommune

Dessuten: Årnes vannverk SA skal bygge nye vannledninger og kummer i den samme entreprisen. Også det må trolig gjøres med styrt boring og noe grøftearbeider. Vannverket leverer rør, kummer og innholdet i disse, og entreprenøren utfører alt arbeid.

Hafslund/Elvia skal også saker og ting gjort, og skal bygge ny høyspentledning på totalt rundt 700 meter i den samme entreprisen. Lokalnettet i selve kryssområdet skal også legges om. Totalentreprenøren står for alle grave- og grøftearbeider, inkludert omfylling. Hafslund/Elvias egen entreprenør legger ledningene langs og gjennom veger.

Og ikke nok med det: Entreprisen omfatter også grøftearbeider for omlegginger for andre kabelaktører, som Broadnet og Telenor. Entreprenøren har koordineringsansvar ovenfor alle de eksterne kabeleierne.

Gjeldende reguleringsplan omfatter kun ombygging av dagens T-kryss til rundkjøring. I
etterkant av reguleringen har det blitt innarbeidet en gang- og sykkelveiløsing gjennom
krysset, og den er blitt forlenget ned til Årnesbrua.

Store deler av kontraktsgrunnlaget ble laget av Statens vegvesen, men fra sist årsskifte er prosjektet og ansvaret overført til Viken fylkeskommune.

Rundkjøringen skal stå ferdig 17. september 2021, og slitelaget skal legges i 2022. Fortau og gang- og sykkelvei skal stå ferdig den 17. juni 2022.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 14. januar 2021.

Bybanen i Bergen i Kaigaten.
Les også

Utredning om tunnel sendte Bybanen ut av transportplanen

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.