RIKSVEI 9

Nytt oppdrag på riksvei 9: 750 meter med kurver skal utbedres

Hovedoppdraget skal være ferdig i år, men med en opsjon kan det bli arbeid i 2023 også.

Riksvei 9 ved Storstraumen.
Riksvei 9 ved Storstraumen. Foto: Statens vegvesen
22. juni 2022 - 06:00

Vegvesenets nye prosjekt handler om ombygging og kurveutbedring av riksvei 9 ved Storstraumen i Bygland kommune.

Oppdraget er i og for seg todelt. Først og fremst skal det gjennomføres en kurveutbedring over cirka 500 meter i søndre ende av Storstraumen. Her inngår utbedring av krysset til fylkesvei 3804 Åraksvegen, utbedring av sideterreng med trang fjellskjæring og ny av gang- og sykkelvei fra krysset til Åraksvegen og fram til gamle Storstraumen bru.

Og så er det en opsjon: Vegvesenet planlegger også en kurveutbedring på rundt 250 meter i nordre ende av Storstraumen. Men det er litt usikkerhet omkring hvorvidt denne ombyggingen kan gjennomføres, så den er lagt inn som en egen opsjon i kontrakten. Innen 25. oktober vil entreprenøren få varsel om opsjonen trer i kraft. I så fall kan det også bli aktuelt å legge slitelag med tilhørende veimerking på søndre del gjennom denne kontrakten. Hvis ikke, så skjer det gjennom egne vedlikeholdskontrakter sommeren 2023.

Ari cirkatall: beidene vil blant annet bestå av graving, sprengning, masseflytting, legging av
kantstein/belegningsstein, stikkrenner og asfaltarbeider.

Hovedmengder (inkludert opsjonsdel) i cirkatall:

  • Sprengning: 5000 pfm3
  • Tilførsel av sprengt stein utenfra: 5500 pam3
  • Masseflytting, jord-/løsmasser: 26.000 pfm3
  • Forsterkningslag: 6600 pam3
  • Bærelag, Fk: 1200 pam3
  • Bærelag, Ak: 450 pam3
  • Asfalt: 10.000 m2
  • Rekkverk: 600 meter
  • Stikkrenner: 230 meter

Frist for ferdigstillelse av søndre del er 10. november i år. Frist for ferdigstillelse av opsjonen er 1. juni 2023.

Det skal være trafikk på riksveien i hele anleggsperioden, og det stilles strenge krav til
regularitet i trafikken. ÅDT er på cirka 1900 kjøretøy (2021-tall), men varierer sterkt gjennom året.

Vegvesenet opplyser at det ikke er gjort grunnundersøkelser før konkurransen nå blir lyst ut, og det er derfor litt usikkert hvor mye masseutskifting som trengs. På enkelte steder kan det bli avvik fra prosjektert dybde.

De nye fjellskjæringene er stort sett lavere enn åtte meter, og sprengningen vurderes som ukomplisert.

Men entreprenøren må være forsiktig: Dagens riksveibruer, samt slusene og bruene på Storstraumen med tilhørende anlegg er vernet. De må ikke berøres eller komme til skade under anleggsarbeidene.

Vegvesenet planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.

Tilbudskonferanse blir på Evje 29. juni, og tilbudsfrist er 8. juli.

Hvis det blir mer enn 90 centimeter snø på taket, kan det være fare på ferde.
Les også

Snøkaoset utløser ingen nye byggkrav

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.