PROSJEKTER

Nytt oppdrag: Gran skal få miljøgate til cirka 65 mill  

Som en del av riksvei 4-utbyggingen på Hadeland skal Gran få ny miljøgate, dels i helt ny trasé og dels i gammel riksveitrasé.

Modell av den nye miljøgata i Gran på Hadeland.
Modell av den nye miljøgata i Gran på Hadeland. Illustrasjon: Statens vegvesen
8. mai 2023 - 07:41

Miljøgata som skal bygges er nå en del av fylkesvei 2300. Veien skal fungere som omkjøringsveg for riksvei 4 Granstunnelen.

Den nye gata blir liggende delvis i ny trase i sør, og delvis i eksisterende trase for gammel riksvei 4 i nord.

I den søndre delen av traséen er det svært dårlige grunnforhold. Deler av området ligger på tidligere myr og her kreves det grundige undersøkelser og tiltak. Det kan også være forurensinger i grunnen.

Det er stor aktivitet og mye trafikk som kommer til å gå langs og på tvers av anleggsområdet for miljøgata. Mange trafikanter krysser veien for å komme til og fra skole og sentrumsområdet. ÅDT på eksisterende vei er rundt 6000.

Gata skal bygges med normalbredde på 6,5 meter. I tillegg kommer gang- og sykkelvei, fortau og grøntrabatter. Veien dimensjoneres med gateutforming tilpasset fartsgrense på 40 km/t og ÅDT på 6000. Her blir det sammenhengende tilbud for gående og syklende, med godt definerte krysningspunkter i alle tverrforbindelser.

Det er tatt høyde for etappevis bygging:

  • Etappe 1 går dels fra eksisterende fylkesvei 2300 i profil 1090 til 1470, og ny parsell føres fram til nord for Hovsgutua i ny trasé. Etappe 1 skal bygges med dypstabilisering. Det gjelder oppbygging av vei, gang- og sykkelvei og fortau. Metoden er valgt og beskrevet av Innlandet fylkeskommune, og i konkurransegrunnlaget heter det at Statens vegvesen og utførende entreprenør har begrenset ansvar for feil som måtte oppstå som følge av valgt metode.
  • Etappe 2 går fra profil 1470 til 1740. Ny parsell føres fram i gammel trasé til
    Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring, og veien kobles deretter på eksisterende fylkesvei 2300.

I denne entreprisen skal det dessuten bygges en forlengelse av Storgata i Gran sentrum. Den bygges for Gran kommune.

Totalverdien på oppdraget er anslått til 65 millioner kroner eks. mva., og det er tenkt å ta 12 måneder.

Vegvesenet legger her opp til en konkurranse med forhandlinger, og skal plukke ut tre leverandører til å konkurrere om oppdraget.

Frist for å melde seg på i konkurransen er 7. juni.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.